Alle Studies

89ZR-CX-072-PET scan studie

5 mei 2021
 

AB04030

12 april 2021
A prospective, multicenter, randomized, open-label, active-controlled, 2-parallel group, phase III study to compare efficacy and safety of Masitinib at 7.5 mg/kg/day to imatinib at 400 or 600 mg...

AB11002

A prospective, multicenter, randomised, open-label, active controlled, two-parallel groups, phase 3 study to compare the efficacy and safety of masitinib to sunitinib in patients with gastrointestinal stromal tumor...

ACT

Optimal Timing of a tailored Physical Activity program during chemotherapeutic Cancer Treatment to reduce Long-term Cardiovascular Morbidity METc nr: 2012/260 Onderzoekscode: ON76 ClinicalTrials.gov registratie: NCT01642680 Samenvatting Het aantal...

ACT

6 mei 2021
Optimal Timing of a tailored Physical Activity program during chemotherapeutic Cancer Treatment to reduce Long-term Cardiovascular Morbidity METc nr: 2012/260 Onderzoekscode: ON76 ClinicalTrials.gov registratie: NCT01642680 Samenvatting Het aantal...

ACT NY ESO synoviosarcoom

12 april 2021
Samenvatting In het AVL is de TCR studie voor NY ESO pos synoviosarcoom patiënten open. Gemetastaseerde synoviosarcoom patiënten voor eerste lijns/tweedelijns behandeling kunnen geïncludeerd worden. Er is in...

AIPAC

Active Immunotherapy PAClitaxel: A multicentre, Phase IIb, randomized, double blind, placebo-controlled study in hormone receptor-positive metastatic breast carcinoma patients receiving IMP321 (LAG-31g fusion protein) or placebo as adjunctive...

ALT-GIST EORTC 1321

ALT-GIST: A randomised phase II trial of imatinib alternating with regorafenib compared to imatinib alone for the first line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumour (GIST). EORTC study...

AMG 479

A phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo controlled, trial of AMG 479 or placebo in combination with Gemcitabine as first-line therapy for metastatic adenocarcinoma of the pancreas.

Anthos studies met factor IX remmers

1 mei 2023

ANZadapt studie

8 juni 2023
ANZadapt studie Phase II randomised controlled trial of patient-specific adaptive versus continuous Abiraterone or eNZalutamide in metastatic castration-resistant prostate cancer: the ANZadapt study Samenvatting De ANZadapt studie is...

Apa Enza Short studie

8 april 2024
Studiecoördinator Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator. Dr. M. van Kruchten Afdeling Medische Oncologie Tel: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: m.van.kruchten@umcg.nl

Archipelago – OncoLifeS

18 maart 2022
Studiecoördinator Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator. Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

ARTFORCE

12 april 2021
Adaptive and innovative Radiation Treatment FOR improving Cancer treatment outcomE. A randomized study with concomitant cisplatin and standard or adaptive high dose radiotherapy for advanced head and neck...

ASCENT-03

4 april 2023
A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan Versus Treatment of Physician’s Choice in Patients With Previously Untreated, Locally Advanced, Inoperable or Metastatic Triple-Negative Breast Cancer Whose...

ASCENT-04

A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan and Pembrolizumab Versus Treatment of Physician’s Choice and Pembrolizumab in Patients With Previously Untreated, Locally Advanced Inoperable or Metastatic...

ASPEN-03

1 april 2022
Een fase 2 onderzoek naar ALX148 in combinatie met pembrolizumab bij patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals (ASPEN-03, AT148003) Samenvatting Dit is een niet-vergelijkend,...

ASPEN-04

Een fase 2 onderzoek naar ALX148 in combinatie met pembrolizumab en chemotherapie bij patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals (ASPEN-04, AT148004) Samenvatting Dit is...

Ave-short-trial

11 mei 2022
Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde doelmatigheids studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patienten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren...