Verpleegafdeling D2VA/E4VA

Verpleegafdelingen

Op  verpleegafdeling D2VA worden de specialisaties medische oncologie en radiotherapie opgenomen. Deze afdeling is te vinden aan Fonteinstraat 15, op de tweede verdieping. De afdeling bestaat uit één, twee- en vierpersoonskamers.

Op verpleegafdeling E4VA worden de specialisaties medische oncologie en longoncologie opgenomen. Deze afdeling is te vinden aan Fonteinstraat 15, op de vierde verdieping. De afdeling bestaat uit één, twee- en vierpersoonskamers.

De twee afdelingen werken nauw samen als het gaat om het plannen en opnemen van patiënten.

De afdeling D2VA is ook te volgen via Instagram.  @medische.oncologie_umcg 

Organisatie

Voor de dagelijkse gang van zaken, de opnameplanning en de bedrijfsvoering zijn vier regieverpleegkundigen verantwoordelijk. Zij geven sturing aan een grote groep, grotendeels gespecialiseerde, verpleegkundigen. Velen van hen hebben extra scholing gevolgd en hebben de opleiding tot oncologieverpleegkundige doorlopen. Naast hen zijn er ook verpleegkundige leerlingen en stagiaires, voedingsassistenten en afdelingsassistenten aanwezig. Doordeweeks tijdens kantoortijden is er ook een afdelingssecretaresse aanwezig. De leiding aan deze medewerkers berust bij de hoofdverpleegkundige, mevrouw G.A. Drent.
De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse medische zorg ligt bij de ‘zaalartsen’. Zaalartsen zijn artsen in opleiding tot internist, die een aantal maanden (meestal twee artsen per keer in periodes van vier maanden) op de afdeling werken. De meesten zijn al vergevorderd in hun opleiding. Zij werken onder supervisie van een internist die in opleiding is tot medisch oncoloog. Daarboven is tot slot een senior staflid medische oncologie eindverantwoordelijk. Ook deze wisselt per twee tot vier maanden. Het medisch hoofd van de afdeling is de heer prof. dr. J.A. Gietema. Een opgenomen patiënt kan dus te maken krijgen met meerdere artsen, waarbij het staflid-oncoloog als, op dat moment verantwoordelijke, hoofdbehandelaar functioneert. Dit kan dus een andere medisch oncoloog zijn dan de medisch oncoloog die een patiënt op de polikliniek als arts heeft, maar door deze organisatie wordt de beste kwaliteit van zorg gegarandeerd. Vanzelfsprekend blijft de polikliniekarts ook betrokken bij het beleid van diens patiënt.
Omdat de afdeling Medische Oncologie actief participeert in het onderwijs, zijn er naast artsen vrijwel steeds ook studenten geneeskunde (coassistenten) werkzaam op de afdeling. Zij dragen geen eigen verantwoordelijkheid, omdat ze nog geen arts zijn.

Dagelijkse gang van zaken

De verpleging is 24 uur per dag aanwezig, zij werken in drie verschillende diensten, van 7.30-16.00 uur, van 15.00-23.30 uur en van 23.15-7.45 uur. Gedurende de dag zijn er verschillende overlegmomenten, met elkaar maar ook met andere disciplines. Tijdens de pauzes zijn er altijd verpleegkundigen op de afdeling aanwezig en beschikbaar. De secretaresse, voedingsassistent en afdelingsassistent zijn, ieder vanuit zijn/haar eigen deskundigheid, beschikbaar om de verpleging en u te ondersteunen tijdens uw verblijf op de afdeling. De prikdienst komt ’s morgens vroeg en ’s middags langs om bloed te prikken bij patiënten bij wie dat nodig is. Hoe de individuele dagindeling er precies uit ziet, is afhankelijk van de onderzoeken/behandelingen die de patiënt krijgt.

Er zijn een aantal vaste medische overlegmomenten op een dag. ‘s Ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur is er ‘ochtendrapport’, waarbij alle artsen van alle afdelingen van de interne geneeskunde bij elkaar komen voor een overdracht- en onderwijsmoment. Elke dag worden vanaf ongeveer 09.00 uur de patiënten gezien door een arts (er wordt ‘visite gelopen’). Door de week gebeurt dit door de zaalarts, al dan niet in aanwezigheid van een van de supervisoren. In het weekend loopt de dienstdoende medisch oncoloog visite en bezoekt ook dan alle patiënten. In de meeste gevallen zal de afdelingsverpleegkundige de arts(en) tijdens het visite lopen vergezellen.

’s Avonds en ’s nachts zijn er dienstdoende artsen van de afdeling Interne Geneeskunde in het ziekenhuis aanwezig en is een dienstdoende medisch oncoloog bereikbaar.
Naast dagelijkse besprekingen (meestal tussen de middag) zijn er meerdere overlegmomenten in de week, waarbij de volledige medische staf samen met de verpleging (dinsdagmiddag) of met andere specialismen de medische zaken van de patiënten bespreekt. Dit is de zogenoemde ‘grote’ of ‘papieren’ visite. Op vrijdagochtend bespreekt de verpleging opgenomen patiënten met ondersteunende diensten zoals diëtisten, maatschappelijk werk en psychologen.

Dag van opname: Tijdens uw afspraak stellen de verpleegkundige en de zaalarts (en mogelijk de co-assistent) u vragen over uw gezondheid. De zaalarts verricht tijdens dit gesprek als dat nodig is een lichamelijk onderzoek.
Uw partner, familielid of bekende mag hier uiteraard bij aanwezig zijn.

Vervolgens kunt u plaatsnemen in De Stee. De zaalarts overlegt dan met zijn of haar supervisor (oncoloog) of uw chemokuur door kan gaan of niet.

Als de chemokuur doorgaat wordt u verzocht naar de verpleegafdeling D2 te gaan en u te melden bij de medewerker medische administratie. Eventueel begeleidt een gastvrouw van De Stee of de verpleegkundige u naar de verpleegafdeling, waar u plaats kunt nemen in het dagverblijf.

Identificatiebandje: op de polikliniek van de Medische Oncologie heeft u van de verpleegkundige een polsbandje gekregen met uw naam, geboortedatum, UMCG-nummer, QR code en streepjescode. Is dit niet het geval, dan krijgt u een polsbandje van de medewerker medische administratie of van de verpleegkundige op de afdeling.

Op deze manier is onder alle omstandigheden te achterhalen wie u bent, ook als u voor onderzoeken van de verpleegafdeling af bent. Het is daarom van belang dat u het polsbandje tijdens uw verblijf omhoudt. Het dragen van een polsbandje vergroot uw veiligheid en voorkomt fouten. UMCG-medewerkers mogen u alleen onderzoeken en u medicatie, bloedtransfusie of chemotherapie geven als u een polsbandje draagt.
Verder zijn er nog een aantal andere professionals aan de afdeling verbonden zoals bv maatschappelijk werker, diëtiste, geestelijk verzorger en transferverpleegkundige. Deze kunnen ingeschakeld worden tijdens het verblijf op de afdeling. Informatie hierover krijgt u en/of uw familie van de verpleegkundige en mochten er nog vragen zijn, kan men die aan de verpleegkundige stellen.

Eten en drinken: Voeding is erg belangrijk als u ziek bent. Bij ziekte heeft uw lichaam meer voedingsstoffen nodig dan normaal. De voedingsassistenten van verpleegafdeling D2 komen een aantal keer per dag bij u langs om u te voorzien van eten en drinken.
Eventuele diëten en bijzonderheden ten aanzien van uw voeding (sondevoeding of drinkvoeding) kunt u doorgeven aan de voedingsassistent of aan de verpleegkundige.

In het patiëntendagverblijf staat een koelkast waar u gebruik van kunt maken, wel graag de producten voorzien van een sticker met naam en datum. Er is ook een vitrinekoelkast aanwezig, hier worden dagelijks (vanaf 13.00 uur) verschillende eiwitrijke hapjes in gezet die u als patiënt vrijblijvend mag nuttigen.

Informatie voor bezoekers

Bezoektijden: maandag tot en met vrijdag 15.00 tot 20.00 uur, in het weekend van 11.00 tot 20.00 uur. Uitzonderingen zijn mogelijk na overleg met de verpleging. Per patiënt zijn twee bezoekers tegelijk toegestaan.
Door de opkomst van Covid-19 zijn de bezoekregels aangescherpt. Deze regels zijn aan verandering onderhevig. Op de afdeling ontvangt u hier actuele informatie over.
Wij verzoeken iedere bezoeker met klem om de handen te desinfecteren als u de afdeling op komt en als u de afdeling weer verlaat.

Overnachten in de buurt: familieleden van patiënten die van ver komen kunnen via de verpleging een kamer boeken in het NH Hotel. De kosten zijn 53 euro per kamer per nacht. Per gast wordt er per nacht 3,70 euro toeristenbelasting gerekend. Deze kosten zijn exclusief ontbijt. Gasten kunnen uiteraard gebruikmaken van de faciliteiten van het NH Hotel.

Eten en drinken: In het patiëntendagverblijf staat een koffie- en theeautomaat.

Parkeren: voor bezoek dat dagelijks komt is het mogelijk een parkeerkaart te kopen. Deze is te verkrijgen bij de receptie bij de hoofdingang of bij ingang Noord.

Trolley: voor bezoek dat slecht ter been is, is het mogelijk een trolley aan te vragen. Er wordt gereden op maandag t/m vrijdag van 07.30 – 18:00 uur.
Tijdens vakanties en feestdagen kunnen er afwijkende tijden zijn.

Algemene regels

Calamiteit of incident: Het personeel van de afdeling is geschoold in het omgaan met een calamiteit/incident volgens de UMCG protocollen en/of het een calamiteitenplan van het UMCG. Op de afdeling hangen verscheidene brandmelders. Vluchtroutes en blusapparatuur zijn aanwezig. In geval van een calamiteit dient u de instructies op te volgen van het personeel.

Telefoon/televisie/radio en internet: Elke patiënt heeft de beschikking over een eigen televisie en radio. Via een koptelefoon, die krijgt u op de afdeling, kan iedereen ongestoord kijken/luisteren. Het internet is voor iedereen toegankelijk, u mag dan ook uw eigen laptop of tablet meenemen.
Er is geen telefoon meer bij uw bed. U kunt tijdens uw opname gebruik maken van uw eigen mobiele telefoon. Wij verzoeken u om niet via de luidspreker te bellen op de afdeling.

Roken: Vanaf 1 januari 2019 is het UMCG rookvrij. Rookvrij houdt in dat er nergens meer gerookt wordt, noch binnen noch buiten het UMCG.

Toiletgebruik: Er zijn bezoekerstoiletten op de afdeling. Het toilet op de patiëntenkamers is alleen bestemd voor patiënten.

Patiënttevredenheid: Na uw opname zal een digitale vragenlijst toegestuurd worden om de patiënttevredenheid te monitoren. De uitkomsten hiervan nemen wij mee in ons kwaliteitssysteem. Wij zouden het erg waarderen als u de tijd neemt om deze in te vullen.

Klachtenregeling: Er kunnen bij de patiënt of diens familie/naasten onduidelijkheden en/of vragen ontstaan over de gang van zaken. Graag hoort de desbetreffende medewerker dat dan. Mocht er dan niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing gekomen zijn, is er de gelegenheid om dit met de afdelingsleiding te bespreken. Er is daarnaast een formele klachtenprocedure. Informatie hierover staat beschreven in de folder ‘Klachtenregeling’. Deze is beschikbaar op de afdeling.