Dagcentrum interne geneeskunde

Het dagcentrum is te vinden aan Fonteinstraat 15, op de eerste verdieping; de ingang is tegenover het trappenhuis en de liftruimte.

In het dagcentrum vinden alle poliklinische behandelingen plaats, zoals toediening van chemotherapie en antilichamen, transfusies van bloedproducten, en ascitesdrainages (af laten lopen van buikvocht).

Gang van zaken

Het dagcentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. Daarnaast is het dagcentrum twee keer per maand op zaterdag geopend van 09.00 tot 18.00 uur. Patiënten komen binnen in een wachtruimte. Daar is een balie met een administratief medewerkster. Achter deze ruimte is de behandelruimte van het dagcentrum. Deze bestaat uit drie grote zalen met bedden en ligstoelen. Ook zijn er enkele kleine kamers beschikbaar. Het is een druk bedrijf met veel komen en gaan, waarbij sommige patiënten maar kort behandeld worden en anderen, door de aard van hun infuus, vele uren moeten blijven. Meestal is van tevoren in te schatten hoe lang een behandeling zal gaan duren. Veel patiënten nemen een familielid of kennis mee. Zij zijn van harte welkom en mogen tijdens de behandeling bij de patiënt blijven (één tot maximaal twee bezoekers per patiënt). De manier waarop een patiënt op het dagcentrum binnenkomt is verschillend. Sommigen bezoeken eerst op de begane grond de polikliniek medische oncologie. Daar is hun bloed gecontroleerd, de medisch oncoloog heeft hen gezien en er is besloten of de behandeling door kan gaan. De chemotherapiekuur wordt dan bij de apotheek besteld of er worden eventuele bloedproducten besteld en de patiënt kan naar het dagcentrum gaan. Andere patiënten komen rechtstreeks van huis. Soms wordt dan op het dagcentrum eerst bloed afgenomen voordat de behandeling kan plaatsvinden. Deze patiënten moeten vaak wat langer wachten voordat gestart kan worden.

Op het dagcentrum is professionele verpleging aanwezig. Deze verpleegkundigen zijn zeer ervaren in het afnemen van bloed, inbrengen van infusen of verrichten van andere handelingen. Velen zijn extra geschoold op het gebied van de medische oncologie. Elke patiënt krijgt zijn/haar eigen verpleegkundige toegewezen die de rest van de dag verantwoordelijk is voor het beleid. Zij geven zo nodig nog extra voorlichting over de behandeling en zullen veel praktische vragen kunnen beantwoorden. Bij medische problemen wordt overlegd met de verantwoordelijke medisch oncoloog of, als deze niet aanwezig is, met de dienstdoende medisch oncoloog. Deze komt zo nodig langs om de patiënt te onderzoeken.

Er is (gratis) drinken aanwezig voor patiënt en familie en er worden rond het middaguur en aan het eind van de middag broodmaaltijden aan de patiënt verstrekt. Vanzelfsprekend mag op het dagcentrum niet gerookt worden en er mag geen alcohol genuttigd worden.

Vervoer heen en terug

Het is raadzaam om vervoer te regelen en niet zelf auto te rijden, want de meeste patiënten zullen zich niet fit voelen. Bovendien worden bij de behandeling vaak medicijnen toegediend die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als een patiënt 4 uur of langer aanwezig moet zijn, is er een gratis uitrijkaart beschikbaar.

Belangrijke telefoonnummers

  • Voor afspraken op het dagcentrum voor behandelingen zoals bloedtransfusie en chemotherapie: 050-3613033.
  • Voor verpleegkundige vragen en medische spoed (tijdens kantooruren: ma-vr tussen 8.30 en 16.30) uur, neem contact op met een oncologieverpleegkundige of een van onze verpleegkundig specialisten: algemene nummer UMCG 050-3616161vraag naar Margreet van Nijen (toestelnummer 69405), Henny van Essen (toestelnummer 69382), Yvonne van Straalen (toestelnummer 69376), Jaap Feenstra (toestelnummer 69400), Sophie Bunskoek (toestelnummer 69384), Renske Horinga (toestelnummer 14029), Sietze Oosterhuis (toestelnummer 17923) of Ans Lubach (toestelnummer 17920). Voor algemene vragen aan de verpleegkundigen kunt u vragen naar zoemer 77136. Zij zullen zo nodig de vraag of het probleem doorspelen naar de behandelend arts, die indien nodig terugbelt.
  • Voor verpleegkundige vragen en medische spoed (’s avonds ma-vr tussen 16.30 en 8.30 uur en in het weekend) kunt u bellen met de verpleegafdeling D2VA (050-3614436). De verpleegkundigen kunnen dan overleggen met de dienstdoende oncoloog, die u zo nodig terugbelt.