Dagcentrum interne geneeskunde

Het dagcentrum is te vinden aan Fonteinstraat 15, op de eerste verdieping; de ingang is tegenover het trappenhuis en de liftruimte.

In het dagcentrum vinden alle poliklinische behandelingen plaats, zoals toediening van chemotherapie en antilichamen, transfusies van bloedproducten, en ascitesdrainages (af laten lopen van buikvocht).

Gang van zaken

Het dagcentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur. Daarnaast is het dagcentrum twee keer per maand op zaterdag geopend van 08.00 tot 16.30 uur. Patiënten komen binnen in een wachtruimte. Daar is een balie met een administratief medewerkster. Achter deze ruimte is de behandelruimte van het dagcentrum. Deze bestaat uit drie grote zalen met bedden en ligstoelen. Ook zijn er enkele kleine kamers beschikbaar, deze worden op indicatie ingezet. Het is een druk bedrijf met veel komen en gaan, waarbij sommige patiënten maar kort behandeld worden en anderen, door de aard van hun infuus, vele uren moeten blijven. Meestal is van tevoren in te schatten hoe lang een behandeling zal gaan duren.
Veel patiënten nemen een familielid of kennis mee. Wij vragen u om alleen als patiënt naar de wachtruimte en de behandeling te komen. Begeleiders worden verzocht om in de centrale hal te wachten. Mocht u niet alleen naar de wachtruimte kunnen komen, dan mogen begeleiders u daar brengen waarna de zorg over wordt genomen door het dagcentrum en de begeleider de afdeling weer verlaat. De manier waarop een patiënt op het dagcentrum binnenkomt is verschillend. Sommigen bezoeken eerst op de begane grond de polikliniek medische oncologie. Daar is hun bloed gecontroleerd, de medisch oncoloog heeft hen gezien en er is besloten of de behandeling door kan gaan. De chemotherapiekuur wordt dan bij de apotheek besteld of er worden eventuele bloedproducten besteld en de patiënt kan naar het dagcentrum gaan. Andere patiënten komen rechtstreeks van huis. Soms wordt dan op het dagcentrum eerst bloed afgenomen voordat de behandeling kan plaatsvinden. Deze patiënten moeten vaak wat langer wachten voordat gestart kan worden.

Op het dagcentrum is professionele verpleging aanwezig. Deze verpleegkundigen zijn zeer ervaren in het afnemen van bloed, inbrengen van infusen of verrichten van andere handelingen. Velen zijn extra geschoold op het gebied van de medische oncologie. Elke patiënt krijgt zijn/haar eigen verpleegkundige toegewezen die de rest van de dag verantwoordelijk is voor het beleid. Zij geven zo nodig nog extra voorlichting over de behandeling en zullen veel praktische vragen kunnen beantwoorden. Bij medische problemen wordt overlegd met de verantwoordelijke medisch oncoloog of, als deze niet aanwezig is, met de dienstdoende medisch oncoloog. Deze komt zo nodig langs om de patiënt te onderzoeken.

Er is (gratis) drinken aanwezig voor patiënt en familie en er worden rond het middaguur en aan het eind van de middag broodmaaltijden aan de patiënt verstrekt. Vanzelfsprekend mag op het dagcentrum niet gerookt worden en er mag geen alcohol genuttigd worden.

Vervoer heen en terug

Het is raadzaam om vervoer te regelen en niet zelf auto te rijden, want de meeste patiënten zullen zich niet fit voelen. Bovendien worden bij de behandeling vaak medicijnen toegediend die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Belangrijke telefoonnummers

Voor afspraken op het dagcentrum voor behandelingen zoals bloedtransfusie en chemotherapie: 050-3613033.
Door de week en tijdens kantoor tijden (ma-vr tussen 8.30 en 16.30 uur)
Kunt u voor verpleegkundige vragen en medische spoed contact opnemen met de verpleegkundig consulenten of één van onze verpleegkundig specialisten via het algemene nummer van het UMCG, 050-3616161. U kunt dan vragen naar de verpleegkundig consulent van de medische oncologie (zoemer 77136). Zij zullen zo nodig de vraag of het probleem doorspelen naar de behandelend arts, die indien nodig terugbelt.
’s Avonds ma-vr tussen 16.30 en 8.30 uur en in het weekend
Kunt u voor verpleegkundige vragen en medische spoed bellen met de verpleegafdeling D2VA (050-3614436). De verpleegkundigen kunnen dan overleggen met de dienstdoende oncoloog, die u zo nodig terugbelt.