Afdeling Medische Oncologie

Medische Oncologie is het specialisme dat zich bezighoudt met zorg, begeleiding en behandeling van patiënten met kanker. Er zijn erg veel verschillende vormen van kanker en behandelingen. De behandelingen bestaan meestal uit het toedienen van verschillende medicijnen. Op deze website wordt de gang van zaken op de afdeling Medische Oncologie besproken.

Medewerkers

Op de afdeling Medische Oncologie werken veel verschillende mensen. Er zijn diverse soorten artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, secretarieel personeel en medewerkers van de administratie. Daarnaast vindt er ook veel wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit wordt uitgevoerd door wetenschappers (artsen en andere onderzoekers), maar ook door studenten. Zij komen uit de medische, epidemiologische, chemische of biologische hoek en werken samen met analisten en datamanagers.

Medisch oncologen zijn artsen die behalve internist ook gespecialiseerd zijn in het vakgebied medische oncologie. Op de verpleegafdeling en de polikliniek Medische Oncologie van het UMCG werken elf medisch oncologen.

Daarnaast werken er verschillende soorten andere artsen: artsen die al dan niet in opleiding zijn tot internist, en artsen die al een aantal jaren interne opleiding achter de rug hebben en nu bezig zijn met het aandachtsgebied medische oncologie. Al deze artsen worden gesuperviseerd door een van de medisch oncologen.

Ten slotte worden er ook co-assistenten opgeleid. Dit zijn studenten geneeskunde die aan het eind van hun studie in het ziekenhuis het vak moeten leren. Vanzelfsprekend mogen zij als bijna-arts nog geen eigen verantwoordelijkheid dragen.

Voor meer informatie over de medewerkers van de afdeling, zie Medewerkers.

Verschillende locaties

Patiënten die naar de afdeling Medische Oncologie verwezen zijn, worden op verschillende locaties in het ziekenhuis gezien:

Adresgegevens afdeling Medische Oncologie

Universitair Medisch Centrum Groningen
Afdeling Medische Oncologie
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Tel. polikliniek voor afspraken poli Medische Oncologie (050) 361 23 70
Tel. polikliniek voor het opvragen van patiëntgegevens (050) 361 51 64 (alleen te gebruiken door artsen)
Tel. research team Medische Oncologie: 06-25651268 (intern 61213)

Fax stafsecretariaat Medische Oncologie (050) 36 14862
Fax poli Medische Oncologie (050) 36 18271

E-mail poli algemeen: iaoaoc@umcg.nl (alleen voor intern gebruik binnen UMCG)