ALT-GIST EORTC 1321

ALT-GIST: A randomised phase II trial of imatinib alternating with regorafenib compared to imatinib alone for the first line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumour (GIST). EORTC study 1321.

Protocolnummer: CTC 0122/AGITG AG1013GST
Eudract nummer: 2015-001298-42
METc nummer:  2016/327
Onderzoekscode:  

Samenvatting

Ondanks uiterst actieve huidige behandeling voor gemetastaseerde gastro-intestinale stromale tumor (GIST) met gebruik van imatinib, zullen de meeste mensen uiteindelijk progressie van hun ziekte krijgen en overlijden vanwege multifocale gemetastaseerde ziekte.

Toepassen van een alternerend regime van imatinib en regorafenib met korte geneesmiddelvrije intervallen kan tumorstamcellen toelaten om opnieuw de celcyclus te starten en opnieuw gevoelig te worden voor behandeling met geneesmiddel. Regorafenib, een tyrosinekinaseremmer (tyrosine kinase inhibitor, TKI), heeft activiteit vertoond bij de behandeling van GIST en is door de FDA goedgekeurd voor derdelijnsbehandeling voor gevorderde GIST.

Doel van het onderzoek:
Bepalen of een alternerend regime van imatinib en regorafenib voldoende veiligheid en activiteit heeft om verdere evaluatie als eerstelijnsbehandeling voor gemetastaseerde GIST te rechtvaardigen.

Inclusiecriteria

 • Volwassenen met histologisch bevestigd GIST. In patiënten met CD-117 negatieve tumor, moeten of DOG-1 positief zijn of moet een KIT/PDGFRA mutatie aangetoond zijn
 • Niet resectabele, gemetastaseerde ziekte
 • Niet eerdere behandeld met TKI voor gemetastaseerde ziekte, met uitzondering voor patiënten  die momenteel dagelijks 400mg imatinib nemen en dat voor een periode van maximaal 21 dagen van ononderbroken behandeling
 • Patiënten die meer dan 3 maanden geleden gestopt zijn met behandeling met imatinib als adjuvante behandeling mogen deelnemen. Patiënten welke onder adjuvante therapie progressief zijn komen niet in aanmerking voor de studie
 • ECOG performance status 0-2
 • Meetbare ziekte volgens RECIST versie 1.1
 • Voldoende beenmerg functie
 • Voldoende lever functie
 • Adequate nierfunctie
 • Beschikbaar tumorweefsel voor centrale beoordeling
 • Wens en mogelijkheid alle studiehandelingen te ondergaan.
 • Mogelijkheid studie behandeling binnen 14 dagen na randomisatie te starten
 • Getekende toestemmingsverklaring

Exclusiecriteria

 • Eerdere Gastro intestinale ziekte waarbij absorptie van imatinib of regorafenib gestoord is, met de kanttekening dat gastrectomie of darmresectie geen exclusiecriteria is
 • Medicatie in studieverband binnen 4 weken voor inclusie
 • Bekend met overgevoeligheid voor een van de studiemedicatie, of bestandsdelen daarvan
 • Deelnemers welke therapeutische dosering warfarine gebruiken
 • Bekend met hersenmetastasen
 • Bekend met PDGFR D842V mutatie of andere mutaties welke bekend zijn voor resistentie van imatinib
 • Problemen met het innemen van tabletten
 • Proefpersonen bekend met arteriële trombose of ischemische aandoeningen, zoals CVA, pulmonale trombose binnen 6manden voor randomisatie; of grote veneuze trombotische aandoeningen waarvoor behandeling met anticoagulantia zoals warfarine binnen 6 maanden voor randomisatie
 • Ongecontroleerde hypertensie (systole >140 mmHg of diastole 90 mmHg ondanks medicatie)
 • Grote chirurgische ingrepen, open biopsie, grote trauma’s, open wonden, zweren of fracturen binnen 28 dagen voor randomisatie
 • Congestief hartfalen (NYA ≥graad 2), instabiel a.p. klachten of nieuw ontstaan a.p. klachten binnen 3maanden, of AMI binnen 6maanden. Cardiale aritmie welke chronische behandeling d.m.v. betablokkers of digoxine vereisen zijn toegestaan.
 • Stollingsstoornissen of bloedingen ≥ graad 3 (CTCAE v 4.0 binnen 4 weken voor randomisatie
 • Actieve of ongecontroleerde infectie, graad > 2, CTCAE v 4.0
 • Actieve hepatitis B/C of HIV, chronische hepatitis B, C waarbij behandeling nodig is, Screening is niet verplicht alleen indien klinisch geïndiceerd
 • Longaandoeningen met klachten
 • Aanhoudende proteïnurie ≥graad 3 (3,5 g/24uur) CTCAE v 4.0
 • Andere significante medische of psychische aandoeningen welke volgens de onderzoeker invloed kunnen hebben op het onderzoek

Studiecoördinator

Prof. Dr. A.K.L. Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl