ASCENT-03

A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan Versus Treatment of Physician’s Choice in Patients With Previously Untreated, Locally Advanced, Inoperable or Metastatic Triple-Negative Breast Cancer Whose Tumors Do Not Express PD-L1 or in Patients Previously Treated With Anti-PD-(L)1 Agents in the Early Setting Whose Tumors Do Express PD-L1.

Eudractnummer: 2021-005743-79

Samenvatting

Het primaire doel van deze studie is het vergelijken van de progressievrije overleving tussen sacituzumab govitecan  (SG) en behandeling met chemotherapie naar keuze van de arts bij deelnemers met niet eerder behandelde, lokaal gevorderde, inoperabele of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker, bij wie de tumor geen PD-L1 tot expressie brengt, of bij deelnemers die eerder zijn behandeld met PD-(L)1  remmers  in (neo)adjuvante  setting bij wie de tumor wel PD-L1 expressie vertoont. Crossover naar SG toegestaan indien progressie in controlegroep.

Bij keuze behandeling wordt 1:1 gerandomiseerd tussen:

 • SG (10 mg/kg) op dag 1 en 8 van een cyclus van 21 dagen.
 • Behandeling met 1 van de onderstaande middelen (treatment of physician’s choice/TPC):
  • Paclitaxel (90 mg/m2) op dag 1, 8 en 15 van een cyclus van 28 dagen.
  • Nab-paclitaxel (100 mg/m2) op dag 1, 8 en 15 van een cyclus van 28 dagen.
  • Gemcitabine (1000 mg/m2) + carboplatin (AUC2) op dag 1 en 8 van een cyclus van 21 dagen.

Inclusiecriteria

Hier worden de belangrijkste inclusiecriteria genoemd. De complete lijst van inclusiecriteria is te vinden in het onderzoeksprotocol.

 • Individuen, ongeacht ras en etnische groep, met niet eerder behandelde lokaal gevorderde, niet operabele of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker (TNBC)
  • Personen van wie de tumor PD-L1 -negatief is bij screening, of personen van wie de tumor PD-L1 positief is bij screening als ze eerder zijn behandeld met een PD-(L)1-remmer in de (neo)adjuvante setting
  • Centraal bevestigde TNBC- en PD-L1-status op vers of archiefweefsel
  • Personen moeten de behandeling voor stadium I-III borstkanker hebben voltooid, indien geïndiceerd, en er moet ≥ 6 maanden zijn verstreken tussen voltooiing van de behandeling met curatieve intentie (systemische therapie en chirurgie) en het eerste gedocumenteerde recidief (lokaal recidief of metastase op afstand). Adjuvante radiotherapie valt niet in het 6-maanden interval, maar personen mogen geen radiotherapie ondergaan < 2 weken voor randomisatie.
  • Personen die zich presenteren met de novo gemetastaseerde  TNBC komen in aanmerking
  • Personen met hersenmetastasen mogen meedoen indien: de hersenmetastasen zijn behandeld, radiologisch stabiel zijn gedurende tenminste 4 weken, en klinisch stabiel zijn gedurende tenminste 2 weken met prednisone-equivalent dose ≤ 10 mg per dag.
 • Meetbare ziekte op basis van CT of MRI volgens RECIST v1.1 zoals lokaal geëvalueerd
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) status van 0 of 1
 • Adequate orgaanfunctie
 • Mannelijke personen en vrouwelijke personen in de vruchtbare leeftijd moeten ermee instemmen om in het protocol gespecificeerde anticonceptiemethode(n) te gebruiken
 • Personen met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) moeten antiretrovirale therapie (ART) ondergaan en een goed onder controle zijnde hiv-infectie/ziekte hebben

Exclusiecriteria

Hier worden de belangrijkste exclusiecriteria genoemd. De complete lijst van exclusiecriteria is te vinden in het onderzoeksprotocol.

 • Positieve serumzwangerschapstest of vrouwen die borstvoeding geven
 • Heeft in de afgelopen 6 maanden een systemische antikankerbehandeling ondergaan of radiotherapie gehad binnen 2 weken voorafgaand aan de inclusie
 • Niet hersteld zijn van bijwerkingen (AE’s) als gevolg van een eerder toegediend middel op het moment dat het onderzoek begon
 • Mag niet deelnemen aan een onderzoek met een onderzoeksmiddel of onderzoeksapparaat binnen 4 weken voorafgaand aan randomisatie. Individuen die deelnemen aan observationele studies komen in aanmerking
 • Heeft eerder topoisomerase 1-remmers of conjugaten van antilichaamgeneesmiddelen gekregen die een topoisomeraseremmer bevatten
 • Actieve tweede maligniteit
 • Actieve ernstige infectie die antibiotica vereist
 • Positief voor HIV-1 of 2 met een voorgeschiedenis van Kaposi-sarcoom en/of multicentrische ziekte van Castleman
 • Actieve infectie met hepatitis B-virus (HBV) of hepatitis C-virus (HCV)

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. J. Nuver
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.nuver@umcg.nl