AB04030

A prospective, multicenter, randomized, open-label, active-controlled, 2-parallel group, phase III study to compare efficacy and safety of Masitinib at 7.5 mg/kg/day to imatinib at 400 or 600 mg in treatment of patients with gastro-intestinal stromal tumour in first line medical treatment

Eudractnummer: 2008-000973-40
METcnummer: 2013/252
Onderzoekscode: ON 46

Samenvatting

GIST (gastro-intestinal stromal tumor) is het meest voorkomende subtype van sarcomen in het gastro-intestinale (Gl) kanaal. GIST maakt ongeveer 3% uit van alle maligne Gl tumoren. Deze tumoren zijn meestal het gevolg van c-kit activerende mutaties. Omdat er gedeeltelijke of algehele afwezigheid van respons en ook intolerantie voor imatinib is waargenomen in patiënten met GIST, is het van belang dat er nieuwe therapieën ontwikkeld worden. Masitinib en sunitinib zijn hier voorbeelden van.

Masitinib is in alle geteste celmodellen effectiever gebleken dan imatinib. In alle geteste celmodellen is masitinib in staat imatinib-resistentie te overwinnen.

Het toxiciteitsprofiel van masitinib is acceptabel en vergelijkbaar met dat van sunitinib en imatinib.

In deze fase 3 studie wordt de effectiviteit en veiligheid van masitinib aan 7,5 mg/kg/dag vergeleken met imatinib 400 of 600 mg bij patiënten met een gastro-intestinale stromatumor bij eerstelijns behandeling.

Dit is een prospectief, multicenter, gerandomiseerd, open-label, actief gecontroleerd fase III non-inferioriteitsonderzoek met twee parallelle groepen om de werkzaamheid en veiligheid te vergelijken van 7,5 mg/kg/dag masitinib met 400 of 600 mg imatinib bij de behandeling van patiënten met een gastro-intestinale stromatumor bij eerstelijns medische behandeling.

Patiënten zullen gerandomiseerd worden in twee groepen:
Groep 1: patiënten zullen masitinib krijgen 7,5 mg/kg/dag
Groep 2: patiënten zullen imatinib krijgen 400 of 600 mg per dag

Inclusiecriteria

 • Histologisch bewezen, metastatisch of lokaal geavanceerd niet-resectabel, of recidiverend na operatie GIST
 • Naïeve patiënt of patiënt voorheen behandeld met imatinib als neo-adjuvant/adjuvant die herviel na stopzetting imatinib
 • Meetbare tumorletsels met langste diameter ≥ 20 mm met conventionele technieken of ≥ 10 mm met spiraal-CT-scan volgens RECIST-criteria
 • C-KIT (CD117) positieve tumoren gedetecteerd door immuno-histochemisch of PDGF-positief indien c-KIT negatief
 • ECOG ≤ 1
 • Patiënt met adequate orgaanfunctie:
  • absolute neutrofielen (ANC) ≥ 1,5 x 109/l
  • Hemoglobine ≥ 10 g/dl
  • Bloedplaatjes (PTL) ≥ 100 x 109/l
  • AST/ALT ≤ 2,5x ULN (≤ 5 x ULN in geval van levermetastasen)
  • Bilirubine ≤ 1,5x ULN (≤ 3 x ULN in geval van levermetastasen)
  • Kreatinineklaring ≥ 50 ml/min (Cockcroft-Gault-formule)
  • Albumine > 0,75 x LLN
  • Ureum ≤ 2 x ULN
  • Proteïnurie < 30 mg/dl op de peilstok; in geval van proteïnurie ≥ 30 mg/dl, 24 uren proteïnurie ≤ 1,5g
 • Patiënt met levensverwachting > 6 maand
 • Mannen of vrouwen, leeftijd >18 jaar
 • Mannen en vrouwen die vruchtbaar zijn (en meedoen aan het onderzoek na een menstruatiecyclus en een negatieve zwangerschapstest), moeten ermee instemmen om tijdens het onderzoek en 3 maanden na de laatste behandeling twee methodes (één voor de patiënt en één voor de partner) van medisch aanvaardbare vormen van contraceptie te gebruiken.
 • De patiënt moet in staat en bereid zijn de onderzoeksprocedures en het protocol na te leven.
 • De patiënt moet het schriftelijke vrijwillige toestemmingsformulier begrijpen, ondertekenen en dateren bij het screeningsbezoek vóór enige officiële procedures.

Exclusiecriteria

 • Patiënt voorheen behandeld met tyrosinekinase remmers met uitzondering van imatinib in het geval van inclusiecriterium 2
 • Patiënt behandeld voor een andere kanker dan GIST binnen 5 jaar vóór registratie, met uitzondering van basaal celcarcinoom of baarmoederhalskanker in situ
 • Patiënt met metastase van actief centraal zenuwstelsel (CZS) of met voorgeschiedenis van CVS-metastase
 • Patiënt met hartproblemen van klasse III/IV zoals vastgelegd in de criteria van de New York Heart Association. (d.w.z. congestief hartfalen, myocardinfarct binnen 6 maanden vóór uitgangswaarde)
 • Patiënt met voorgeschiedenis van slechte therapietrouw of voorgeschiedenis van drug-/alcoholmisbruik, of buitensporige consumptie van alcoholische dranken die een probleem zou kunnen vormen om het onderzoeksprotocol na te leven, of huidige of vroegere psychiatrische ziekte die een probleem zou kunnen vormen om het onderzoeksprotocol na te leven of geïnformeerde toestemming te geven
 • Patiënt met enige aandoening waarvan de dokter oordeelt dat die schadelijk zou kunnen zijn voor patiënten die deelnemen aan dit onderzoek, met inbegrip van klinisch belangrijke afwijkingen van normale klinische laboratoriumwaarden of samenvallende medische gebeurtenissen

Vorige behandeling

 • Behandeling met enig onderzoekend agens binnen 4 weken vóór uitgangswaarde
 • Behandeling met imatinib als neo-adjuvante/adjuvante therapie binnen 4 weken vóór uitgangswaarde

Studiecoördinator

Dr. A.K.L. Reyners
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl