ACT NY ESO synoviosarcoom

Samenvatting

In het AVL is de TCR studie voor NY ESO pos synoviosarcoom patiënten open. Gemetastaseerde synoviosarcoom patiënten voor eerste lijns/tweedelijns behandeling kunnen geïncludeerd worden. Er is in deze studie een tweetraps raket waarbij er eerst een screening voor HLA en NY ESO-1 expressie gebeurt. Bij geschiktheid (ca 15%) kunnen patiënten, indien ook verder geschikt, meedoen aan de studie. Gezien alle procedures die doorlopen moeten worden heeft het voorkeur om patienten die er in de toekomst voor in aanmerking zou kunnen komen in een vroeg stadium door te verwijzen naar het AVL voor analyse van HLA en NY-ESO-1 status. In het AVL wordt de patiënt dan eenmalig op de poli voor uitleg gezien. Mocht iemand uiteindelijk voor behandeling in aanmerking komen, dan gaat de patiënt vallen onder het team van Prof.dr. J.B.A.G. Haanen die het T cel therapie programma in het AVL leidt.

Protocol to Assess the Safety and Antitumor Activity of Genetically Engineered T Cells in NY-ESO-1 Positive Solid Tumors

In this protocol we will investigate T cells that have been genetically engineered to recognize NY-ESO-1 tumor antigens. Adoptive T-cell therapy (ACT) is a therapeutic approach that uses a cancer patient’s own T lymphocytes obtained by leukapheresis, genetically engineered to express a tumor-targeting receptor, such as a T-cell receptor (TCR) expanded in vitro and reinfused into the participant, with the aim of generating and propagating an anti-tumor T-cell immune response.

Studiecoördinator

Dr. J.J. de Haan
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl

Contactpersoon NKI-AVL:
Prof. Dr. W.T.A. van der Graaf
Afdeling Medische Oncologie
E-mail: w.vd.graaf@nki.nl