Archief

AB04030

12 april 2021

A prospective, multicenter, randomized, open-label, active-controlled, 2-parallel group, phase III study to compare efficacy and safety of Masitinib at 7.5 mg/kg/day to imatinib at 400 or 600 mg…

AB11002

A prospective, multicenter, randomised, open-label, active controlled, two-parallel groups, phase 3 study to compare the efficacy and safety of masitinib to sunitinib in patients with gastrointestinal stromal tumor…

ACT NY ESO synoviosarcoom

Samenvatting In het AVL is de TCR studie voor NY ESO pos synoviosarcoom patiënten open. Gemetastaseerde synoviosarcoom patiënten voor eerste lijns/tweedelijns behandeling kunnen geïncludeerd worden. Er is in…

Archipelago – OncoLifeS

18 maart 2022

Studiecoördinator Gerrie Steursma en Kim Angerman Afdeling Medische Oncologie Tel: 69383 / 13707 Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

ARTFORCE

12 april 2021

Adaptive and innovative Radiation Treatment FOR improving Cancer treatment outcomE. A randomized study with concomitant cisplatin and standard or adaptive high dose radiotherapy for advanced head and neck…

Ave-short-trial

11 mei 2022

Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde doelmatigheids studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patienten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren…

CA017-078

A Phase 3, Randomized, Study of Neoadjuvant Chemotherapy alone versus Neoadjuvant Chemotherapy plus Nivolumab or Nivolumab and BMS-986205, Followed by Continued Post- Surgery Therapy with Nivolumab or Nivolumab…

CA209-8UU Imaging

PD-L1 PET imaging in patients with an inoperable melanoma or NSCLC with brain metastasis and eligible for treatment with nivolumab. CA209-8UU imaging Protocolnummer: 2016255-322 EudraCT nummer: 2016-002308-22 METc…

CAIRO 4

The role of surgery of the primary tumour with few or -absent symptoms in patients with synchronous unresectable metastases of colon cancer, a randomized phase III study. METcnummer:…

CAIRO5

Treatment strategies in colorectal cancer patients with initially unresectable liver-only metastases. CAIRO5, a randomized phase 3 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) Eudract nummer: 2013-005435-24 METc…

CAIRO6

De waarde van peri-operatieve systemische therapie in patiënten die cytoreductieve chirurgie en HIPEC ondergaan voor het peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom: de multicenter, fase II-III, prospectieve, gerandomiseerde CAIRO6 studie….

CAIRO6

De waarde van peri-operatieve systemische therapie in patiënten die cytoreductieve chirurgie en HIPEC ondergaan voor het peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom: de multicenter, fase II-III, prospectieve, gerandomiseerde CAIRO6 studie….

CD8 PET imaging studie (GENENTECH)

Een fase 1-2 immunoPET imaging studie met ZED88082A/CED88004S in patiënten voor en tijdens behandeling met 1) MPDL3280A of 2) PD-1 antilichaam met of zonder ipilimumab. Protocolnummer: Eudract nummer:…

CIP-study

6 mei 2021

Cancer in pregnancy: an international observational study METc nummer: 2014.248 Onderzoekscode: Samenvatting Naar schatting worden 1 op 1000-1500 vrouwen jaarlijks geconfronteerd met kanker tijdens de zwangerschap. De meest…

COMPRAYA

11 november 2021

COMPRehensive assessment of prevalence, risk factors and mechanisms of impaired medical and psychosocial health outcomes among Adolescents and Young Adults with cancer: the prospective observational COMPRAYA cohort study…

CONTESSA

4 november 2021

Doel van het onderzoek Om de haalbaarheid te beoordelen van het behoud van de vruchtbaarheid bij vrouwen met kliernegatieve, FIGO (2018) stadium IB2 baarmoederhalskanker met laesies van >2…