Archief

AB04030

12 april 2021

A prospective, multicenter, randomized, open-label, active-controlled, 2-parallel group, phase III study to compare efficacy and safety of Masitinib at 7.5 mg/kg/day to imatinib at 400 or 600 mg…

AB11002

A prospective, multicenter, randomised, open-label, active controlled, two-parallel groups, phase 3 study to compare the efficacy and safety of masitinib to sunitinib in patients with gastrointestinal stromal tumor…

ACT NY ESO synoviosarcoom

Samenvatting In het AVL is de TCR studie voor NY ESO pos synoviosarcoom patiënten open. Gemetastaseerde synoviosarcoom patiënten voor eerste lijns/tweedelijns behandeling kunnen geïncludeerd worden. Er is in…

Archipelago – OncoLifeS

18 maart 2022

Studiecoördinator Gerrie Steursma en Kim Angerman Afdeling Medische Oncologie Tel: 69383 / 13707 Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

ARTFORCE

12 april 2021

Adaptive and innovative Radiation Treatment FOR improving Cancer treatment outcomE. A randomized study with concomitant cisplatin and standard or adaptive high dose radiotherapy for advanced head and neck…

ASPEN-03

1 april 2022

Een fase 2 onderzoek naar ALX148 in combinatie met pembrolizumab bij patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals (ASPEN-03, AT148003) Samenvatting Dit is een niet-vergelijkend,…

ASPEN-04

Een fase 2 onderzoek naar ALX148 in combinatie met pembrolizumab en chemotherapie bij patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals (ASPEN-04, AT148004) Samenvatting Dit is…

Ave-short-trial

11 mei 2022

Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde doelmatigheids studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patienten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren…

CA209-8UU Imaging

PD-L1 PET imaging in patients with an inoperable melanoma or NSCLC with brain metastasis and eligible for treatment with nivolumab. CA209-8UU imaging Protocolnummer: 2016255-322 EudraCT nummer: 2016-002308-22 METc…

CAIRO 4

The role of surgery of the primary tumour with few or -absent symptoms in patients with synchronous unresectable metastases of colon cancer, a randomized phase III study. METcnummer:…

CAIRO5

Treatment strategies in colorectal cancer patients with initially unresectable liver-only metastases. CAIRO5, a randomized phase 3 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) Eudract nummer: 2013-005435-24 METc…

CAIRO6

De waarde van peri-operatieve systemische therapie in patiënten die cytoreductieve chirurgie en HIPEC ondergaan voor het peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom: de multicenter, fase II-III, prospectieve, gerandomiseerde CAIRO6 studie….

CAIRO6

De waarde van peri-operatieve systemische therapie in patiënten die cytoreductieve chirurgie en HIPEC ondergaan voor het peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom: de multicenter, fase II-III, prospectieve, gerandomiseerde CAIRO6 studie….

CD8 PET imaging studie (GENENTECH)

Een fase 1-2 immunoPET imaging studie met ZED88082A/CED88004S in patiënten voor en tijdens behandeling met 1) MPDL3280A of 2) PD-1 antilichaam met of zonder ipilimumab. Protocolnummer: Eudract nummer:…

CEMangio

4 juli 2022

Behandeling met cemiplimab van patiënten met lokaal vergevorderd of gemetastaseerd secundair angiosarcoom. Eudractnummer: 2020-005465-13 Samenvatting In deze fase II studie kunnen patiënten met een lokaal vergevorderd of gemetastaseerd…

ChonDRAgon/INBRX-109

21 juli 2022

ChonDRAgon –  A Randomized, Blinded, Placebo-controlled, Phase 2 Study of INBRX-109 in Unresectable or Metastatic Conventional Chondrosarcoma Protocolnummer: Ph2 INBRX-109 SA CS EudracCT nummer: 2021-002635-35 Een multicenter, gerandomiseerde, geblindeerde,…

CIP-study

6 mei 2021

Cancer in pregnancy: an international observational study METc nummer: 2014.248 Onderzoekscode: Samenvatting Naar schatting worden 1 op 1000-1500 vrouwen jaarlijks geconfronteerd met kanker tijdens de zwangerschap. De meest…

COMPRAYA

11 november 2021

COMPRehensive assessment of prevalence, risk factors and mechanisms of impaired medical and psychosocial health outcomes among Adolescents and Young Adults with cancer: the prospective observational COMPRAYA cohort study…