Archief

AB04030

12 april 2021

A prospective, multicenter, randomized, open-label, active-controlled, 2-parallel group, phase III study to compare efficacy and safety of Masitinib at 7.5 mg/kg/day to imatinib at 400 or 600 mg…

AB11002

A prospective, multicenter, randomised, open-label, active controlled, two-parallel groups, phase 3 study to compare the efficacy and safety of masitinib to sunitinib in patients with gastrointestinal stromal tumor…

ACT NY ESO synoviosarcoom

Samenvatting In het AVL is de TCR studie voor NY ESO pos synoviosarcoom patiënten open. Gemetastaseerde synoviosarcoom patiënten voor eerste lijns/tweedelijns behandeling kunnen geïncludeerd worden. Er is in…

Anthos studies met factor IX remmers

1 mei 2023

Archipelago – OncoLifeS

18 maart 2022

Studiecoördinator Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator. Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

ARTFORCE

12 april 2021

Adaptive and innovative Radiation Treatment FOR improving Cancer treatment outcomE. A randomized study with concomitant cisplatin and standard or adaptive high dose radiotherapy for advanced head and neck…

ASCENT-03

4 april 2023

A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan Versus Treatment of Physician’s Choice in Patients With Previously Untreated, Locally Advanced, Inoperable or Metastatic Triple-Negative Breast Cancer Whose…

ASCENT-04

A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan and Pembrolizumab Versus Treatment of Physician’s Choice and Pembrolizumab in Patients With Previously Untreated, Locally Advanced Inoperable or Metastatic…

ASPEN-03

1 april 2022

Een fase 2 onderzoek naar ALX148 in combinatie met pembrolizumab bij patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals (ASPEN-03, AT148003) Samenvatting Dit is een niet-vergelijkend,…

ASPEN-04

Een fase 2 onderzoek naar ALX148 in combinatie met pembrolizumab en chemotherapie bij patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals (ASPEN-04, AT148004) Samenvatting Dit is…

Ave-short-trial

11 mei 2022

Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde doelmatigheids studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patienten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren…

BI-1403-0002

24 januari 2023

A phase Ia/Ib, open label, dose-escalation study of the combination of BI 907828 with BI 754091 (ezabenlimab) followed by expansion cohorts, in patients with advanced solid tumors Protocol:…

BI-1403-0002

A phase Ia/Ib, open label, dose-escalation study of the combination of BI 907828 with BI 754091 (ezabenlimab) followed by expansion cohorts, in patients with advanced solid tumors Protocol:…

CA209-8UU Imaging

PD-L1 PET imaging in patients with an inoperable melanoma or NSCLC with brain metastasis and eligible for treatment with nivolumab. CA209-8UU imaging Protocolnummer: 2016255-322 EudraCT nummer: 2016-002308-22 METc…

CAIRO 4

The role of surgery of the primary tumour with few or -absent symptoms in patients with synchronous unresectable metastases of colon cancer, a randomized phase III study. METcnummer:…

CAIRO5

Treatment strategies in colorectal cancer patients with initially unresectable liver-only metastases. CAIRO5, a randomized phase 3 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) Eudract nummer: 2013-005435-24 METc…

CAIRO6

De waarde van peri-operatieve systemische therapie in patiënten die cytoreductieve chirurgie en HIPEC ondergaan voor het peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom: de multicenter, fase II-III, prospectieve, gerandomiseerde CAIRO6 studie….

CAIRO6

De waarde van peri-operatieve systemische therapie in patiënten die cytoreductieve chirurgie en HIPEC ondergaan voor het peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom: de multicenter, fase II-III, prospectieve, gerandomiseerde CAIRO6 studie….