Open studies algemeen

Anthos studies met factor IX remmers

CIP-study

Cancer in pregnancy: an international observational study METc nummer: 2014.248 Onderzoekscode: Samenvatting Naar schatting worden 1 op 1000-1500 vrouwen jaarlijks geconfronteerd met kanker tijdens de zwangerschap. De meest...

DRUG Access

DRUG Access: A Dutch National Study to Facilitate Patient Access to Novel Anti-cancer Drugs Awaiting Regulatory Approval or Reimbursement’ Samenvatting DRUG Access is een prospectieve, open-label, niet-gerandomiseerde proef...

DRUP

DRUP Dutch National Study on behalf of the Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) to Facilitate Patient Access to Commercially Available, Targeted Anti-cancer Drugs to determine the Potential...

EFFectiveness study on CAncer REhabilitation (Effcare)

METc nummer: 2020/241 Doel van het onderzoek Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en de kosten van interdisciplinaire medisch specialistische oncologische revalidatie onder begeleiding van...

EORTC QLG Sarcoom

Studiecoördinator Dr. J.J. de Haan Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl

GEN-AYA

Op polikliniek of verpleegafdeling  Arts of verpleegkundige informeert patiënt mondeling en geeft informatiebrief mee. Inclusiecriteria  Een patiënt van 18 t/m 39 jaar op het moment van eerste diagnose...

HARBOR

Identifying subgroups with High cArdiovascular Risk in Breast cancer survivORs. Protocolnummer: NL49405.031.14 (M14HAR) METc nummer: 2014/544 Samenvatting De HARBOR-studie bestudeert en vergelijkt de prevalentie van (sub)klinische cardiovasculaire schade...

InvestiCAT-iPSC

Investigating cardiovascular adverse events related to cancer treatment: a study of extreme toxicity using induced pluripotent stem cells. METc nummer: 2017/395 Onderzoekscode t.b.v. borstkanker deel: O234 Samenvatting De...

M17TDM

M17TDM: Therapeutic drug monitoring for oral anti-cancer drugs Protocolnummer: M17TDM Samenvatting Orale doelgerichte medicijnen tegen kanker vormen een nieuwe groep geneesmiddelen. Op dit moment krijgen alle patiënten dezelfde...

MSLN-TTC

Een open-label, voor het eerst in mensen, multi-center onderzoek, om de veiligheid, verdraagbaarheid, farmacokinetiek en antitumoractiviteit van een Thorium-227 gelabeld antilichaamchelatorconjugaat, BAY2287411-injectie, te evalueren bij patiënten met solide...

N-CIA

The Netherlands facility for Cancer-Immune Analysis (N-CIA): studying interaction between immune factors of the tumor and the host Protocolnummer: B18NCI METc nummer: 2019/345 Samenvatting De N-CIA studie is...

Option

Samenvatting Dit onderzoek, gesubsidieerd door het KWF, richt zich op behandelvoorkeuren van ouderen met een niet (meer) curatief behandelbare maligniteit. Uiteindelijk wil het onderzoek bijdragen aan een betere...

PERSPECTIVES

Studiecoördinator Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

Specta

SPECTA: Screening Cancer Patients for Efficient Clinical Trial Access Protocolnummer: EORTC protocol 1553 Samenvatting SPECTA is een EORTC initiatief met als doel inzicht in de tumorbiologie en behandeling...

VOICE

Vaccination against cOvid In CancEr Protocol nummer: 202000865 METc nummer: 2020/588 Samenvatting Vaccinatie tegen het coronavirus is een standaardbehandeling en is onderdeel van het rijksvaccinatieprogramma. Binnen de VOICE...