EFFectiveness study on CAncer REhabilitation (Effcare)

Acties

METc nummer: 2020/241

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit en de kosten van interdisciplinaire medisch specialistische oncologische revalidatie onder begeleiding van een revalidatiearts (MSCR) te vergelijken met revalidatie op maat in de eerste lijn (AHC) na kanker. We willen graag meer inzicht krijgen in welke vorm van nazorg het beste is om de klachten na een behandeling van kanker te verminderen. Daarnaast vergelijken we de kosten van beide behandelingen. Met de opgedane kennis uit dit onderzoek willen we patiënten die klachten hebben na een kankerbehandeling de meest effectieve behandeling aanbieden tegen aanvaardbare kosten.

Inclusiecriteria
– Patiënten met de volgende vormen van kanker:
o Prostaat
o Darm
o Borst
o Lymfoom
o Gynaecologisch
– Behandeling met curatieve intentie afgerond
– Met meerdere klachten na kanker (o.a. vermoeidheid, verminderde fysieke conditie, depressie, angst)

Exclusiecriteria
Patiënten:
– die niet in staat zijn intensief te sporten (ernstig hartfalen: New York Heart Association criteria class 3 &4 and COPD Gold 3 & 4 )
– die al langer dan 12 maanden klaar zijn met behandelingen
– die de Nederlandse taal niet machtig zijn
– met ernstige psychiatrische problemen

Contact gegevens

PI: dr. A.H. Vrieling

Afdeling Revalidatie

e-mail A.h.vrieling@umcg.nl

 

Onderzoeker: Niek de Boer

n.de.boer01@umcg.nl

0643232050