GEN-AYA

Op polikliniek of verpleegafdeling

 Arts of verpleegkundige informeert patiënt mondeling en geeft informatiebrief mee.

Inclusiecriteria

 Een patiënt van 18 t/m 39 jaar op het moment van eerste diagnose van kanker, met:

 • Gemetastaseerde ziekte (m.u.v. eerstelijns gemetastaseerde zaadbalkanker);
 • Recidief gemetastaseerde zaadbalkanker, recidief Hodgkin of Non Hodgkin lymfoom (na eerstelijns behandeling);
 • Primaire tumoren met voorspelde 5 jaarsoverleving <60%, namelijk:
  • Alle hersentumoren (bevat een klein deel met betere prognose, maar dat is vooraf niet vast te stellen);
  • Ewing sarcomen, embryonaal rhabdomyosarcomen , nerve sheath tumoren en andere sarcomen met slechte prognose (eventueel in afstemming met Hartwig);
  • Triple negatieve mammacarcinomen zonder pathologisch complete response na neoadjuvante chemotherapie;
  • Zeldzame tumoren: slokdarm –, maag –, lever –, galgang, pancreas –, long en luchtweg en urinewegtumoren, plus andere zeldzame tumoren met slechte prognose (eventueel in afstemming met Hartwig).

Logistiek GENAYA

Oncologie

 •  Check of patiënt voldoet aan inclusiecriteria en informed consent heeft getekend.
 • Sla informed consent alleen lokaal op.
 • Toestemming wordt in het digitale registratieformulier aan Hartwig Medical Foundation (HMF) teruggekoppeld.
 • Plaats order in EPIC: “Whole Genome Sequencing (pathologie)” –> vermeld bij Vraagstelling: GENAYA. Stuur een email naar KMBP@path.umcg.nl om aan de Pathologie door te geven dat er een aanvraag is voor WGS in kader van GENAYA. Vermeld UMCG-nr in de email en, zodra bekend, de afnamedatum van het vriesmateriaal. Vermeld T-nummer indien er archief vriesmateriaal beschikbaar is.
 • Afname biopt (zo nodig) en bloed (altijd):
  • Regel opname D2VA of dagcentrum voor biopt voor vriesmateriaal + extra bloedafname voor HMF.
  • Plaats aanvraag (echogeleid) biopt. Mail naar KMBP@path.umcg.nl: doorgeven van dag waarop vriesmateriaal wordt afgenomen.
  • NB duidelijk in aanvraag van zowel radioloog als PA vermelden dat het materiaal voor vriesdiagnostiek betreft en NIET op formaline mag. Biopten moeten vers worden aangeleverd (met gaasje NaCl) bij PA ontvangstbalie. Bewaar in vriezer bij -80˚C.
 • Neem bloed af in Streckbuis en bewaar in koelkast bij 4˚C. Mail g.steursma@umcg.nl en k.angerman@umcg.nl voor afstemmen afname en opsturen bloed voor HMF bij voorkeur op zelfde dag als afname van biopt.
 • Gebruik uitsluitend Hartwig-afnamekits voor het opsturen van materiaal (vriesweefsel via PA en Streckbuis via Oncologie).

 

Logistiek indien óók toestemming voor Oncolifes

 • Check of patiënt informed consent heeft getekend en sla dit lokaal op.
 • Vink in de PA order aan, dat er ook toestemming is verleend voor Oncolifes. De patholoog beoordeelt of er voldoende weefsel is om, ná afstaan van materiaal aan HMF voor WGS, ook weefsel op te slaan ten behoeve van Oncolifes.
 • Neem een 2e Streckbuis af voor opslag ten behoeve van Oncolifes.

Transport van UMCG naar Hartwig

Transport van bloed naar HMF (via Oncologie):

 • Gebruik meegeleverde Hartwig transportkits
 • Verzend het bloed via reguliere medische post
 • Meegeleverde formulier uit de afname kit (HMF-FOR-045) (bij Oncologie) meesturen met bloed of met een sticker op de STRECK-buis

Transport van vriesweefsel naar HMF (via Pathologie):

 • Het weefsel wordt ontvangen bij de ontvangstbalie en ingeboekt onder een uniek PA-nummer.
 • Er wordt direct een HE/vriescoupe aangevraagd.
 • De patholoog schat het neoplastisch cel percentage van de hele HE/vries coupe. Alleen bij een neoplastisch cel percentage van >20% wordt het materiaal opgestuurd naar HMF.
 • De KMBP vult een digitaal registratie formulier (HMF-FOR-097) in met daarop de bijbehorende unieke codes van de Hartwig transportkits (op kamer KMBP) en stuurt dit formulier naar x-lab@hartwigmedicalfoundation.nl (https://nextcloud.hartwigmedicalfoundation.nl/s/Y6e3dro8axCJc3M)
 • Het materiaal wordt samen met het geprinte registratie formulier en het potje met de unieke code uit de Hartwig transport kits op droogijs door de pathologie patiëntenadministratie met een eigen koerier opgestuurd naar HMF.

Beoordeling van WGS-analyse en verslagging van moleculaire resultaat:

 • KMBP beoordeelt en interpreteert de uitkomst van WGS-analyse op basis van het rapport door HMF en verslaat de bevindingen in het pathologieverslag (autorisatie vindt plaats na besprekingen in MTB).
 • KMBP plaatst de patiënt op de MTB-lijst voor bespreking in eerstvolgende UMCG-MTB voor advies/beleid tav potentiële behandeling. De voorlopige moleculaire uitslag van de KMBP wordt ter voorbereiding van MTB aan CUPpoli-team gestuurd.
 • Het advies van de MTB wordt vastgelegd in MTB-archief en in EPIC, en besproken met aanvragende oncoloog (indien niet zelf aanwezig bij MTB).

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. J. Nuver
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.nuver@umcg.nl