CIP-study

Cancer in pregnancy: an international observational study

METc nummer: 2014.248
Onderzoekscode:

Samenvatting

Naar schatting worden 1 op 1000-1500 vrouwen jaarlijks geconfronteerd met kanker tijdens de zwangerschap. De meest voorkomende maligniteiten bij vrouwen in de fertiele fase zijn onder andere borst- en cervixcarcinoom, leukemie, lymfoom en melanoom. Behandeling van deze groep patiënten stelt de artsen voor een grote uitdaging, doordat een oncologische behandeling bestaande uit chirurgie, chemo- en/of radiotherapie, weinig verenigbaar lijkt met de groei en ontwikkeling van een gezonde foetus. Bezorgdheid rondom teratogene effecten van deze behandeling leiden in het verleden dikwijls tot een zwangerschapsafbreking. Echter, het uitstellen van de oncologische behandeling tot na de bevalling kan leiden tot een slechtere prognose voor de moeder. Een iatrogene preterme partus induceren kan bovendien zeer nadelige effecten hebben op de neonaat.

Indien een zwangere patiënte de standaardtherapie krijgt die tevens bij de niet-zwangere wordt toegepast, lijkt haar prognose niet verslechterd. De tot nu toe bekende gelimiteerde retrospectieve data hebben aangetoond dat chemotherapie van het tweede trimester geen direct schadelijk effect heeft op de foetus, radiotherapie lijkt in bepaalde gevallen ook mogelijk mits er voldoende afstand is tot de gravide uterus. Er zijn geen ernstige aangeboren afwijkingen beschreven, waardoor een oncologische behandeling tijdens de zwangerschap haalbaar lijkt. Er zijn echter weinig en beperkte studies geweest naar de lange-termijn ontwikkeling van kinderen die in-utero blootgesteld zijn geweest aan chemotherapie. Voorzichtigheid en nader onderzoek is essentieel.

Inclusiecriteria

 • Alle vrouwen met kanker tijdens de zwangerschap of in het eerste jaar postpartum komen in aanmerking, ongeacht het type maligniteit
 • Leeftijd minstens 18 jaar
 • Getekend informed consent
 • Patiënten hoeven niet aan alle delen van de studie deel te nemen, ze kunnen deelnemen aan een enkel of aan meerdere delen van de studie
 • Registratiedeel:
  • Alle patiënten met de diagnose kanker tijdens de zwangerschap of in het eerste jaar postpartum, ongeacht de uitkomst van de zwangerschap (beëindiging, spontane abortus, of succesvolle bevalling) of behandeling van de ziekte
 • Inclusie deel II-IV:
  • Studie naar farmacokinetiek: patiënten die chemotherapie ondergaan tijdens de zwangerschap worden uitgenodigd voor deelname aan de farmacokinetiekstudie. Deze vrouwen moeten een adequate lever-, nier-, long- en beenmergfunctie hebben. WHO performance score 0-1.
  • Patiënten worden uitgenodigd om de psychologische vragenlijst in te vullen (kwantificeren van de psychologische stress), ongeacht het type kanker of de zwangerschapsduur. Ook de vrouwen die geen behandeling ondergaan kunnen aan dit onderdeel van de studie deelnemen.
  • Lange termijn opvolging van de kinderen die in utero zijn blootgesteld aan chemotherapie en/of radiotherapie zal postpartum met de ouders worden besproken.

Exclusiecriteria

 • Patiënten met een verminderde of veranderde mentale status die de studie daardoor onvoldoende kunnen begrijpen om geïnformeerde toestemming te kunnen geven voor deelname.
 • Patiënten die de patiënteninformatiefolder niet kunnen lezen, door een andere taal.

Studiecoördinator

Dr. S.J. Gordijn, gynaecoloog
Afdeling Gynaecologie