Archief

FORCE-NEN intensief

10 oktober 2023

Samenvatting FORCE is een infrastructuur die onderzoek naar zeldzame kankers mogelijk maakt. FORCE-NEN is een multicenter klinische biobank voor NET en NEC met als doel het vinden van…

FORCE-NEN standaard

Samenvatting FORCE is een infrastructuur die onderzoek naar zeldzame kankers mogelijk maakt. FORCE-NEN is een multicenter klinische biobank voor NET en NEC met als doel het vinden van…

TRAP-2

2 november 2022

Dit is een open-label gerandomiseerde fase III studie waarbij standaardbehandeling volgens het CROSS- regime wordt vergeleken met CROSS + Trastuzumab en Pertuzumab. Eudractnummer: 2021-005328-39 Samenvatting Ongeveer 15% van…

PREOPANC-3

31 mei 2022

Perioperatieve versus adjuvante FOLFIRINOX voor resectabel pancreascarcinoom: de PREOPANC-3 studie. Samenvatting Patiënten met een resectabel pancreascarcinoom worden in deze studie geïncludeerd om 2 behandelingen met elkaar te vergelijken….

Archipelago – OncoLifeS

18 maart 2022

Studiecoördinator Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator. Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

VOLGA

3 februari 2022

Phase III Randomized, Open-Label, Multicenter Study to Determine the Efficacy and Safety of Durvalumab in Combination With Tremelimumab and Enfortumab Vedotin or Durvalumab in Combination With Enfortumab Vedotin…

NADINA

19 januari 2022

Multicenter phase 3 trial comparing NeoADjuvant Ipilimumab + Nivolumab versus standard Adjuvant Nivolumab in macroscopic stage III melanoma  – NADINA. Samenvatting Het doel van dit onderzoek is om…

Early-AYA

7 december 2021

Longitudinal assessment of therapy-related early ageing in adolescent and young adult (AYA) cancer patients (Early-AYA) Doel van het onderzoek  Het doel van de studie is om markers te…

VDC/IE

11 november 2021

Inclusie Neo-adjuvante chemotherapeutische behandeling voor patiënten met een gelokaliseerd of primair gemetastaseerd Ewing sarcoom of PNET. De behandeling bestaat uit neo-adjuvante VDC/IE, gevolgd door lokale behandeling (chirurgie en/of…

COMPRAYA

COMPRehensive assessment of prevalence, risk factors and mechanisms of impaired medical and psychosocial health outcomes among Adolescents and Young Adults with cancer: the prospective observational COMPRAYA cohort study…

CONTESSA

4 november 2021

Doel van het onderzoek Om de haalbaarheid te beoordelen van het behoud van de vruchtbaarheid bij vrouwen met kliernegatieve, FIGO (2018) stadium IB2 baarmoederhalskanker met laesies van >2…

Imatinib

12 april 2021

Inclusie Patiënten met een GIST, waarbij voor chirurgie down-sizing gewenst is. To do voor start BB/chemie/TSH CT thorax/abdomen FDG-PET-scan Schema Imatinib 1 dd 400 mg po (bij respons…

GALLOP-11

Validation of mutation analysis in circulating tumour DNA with a ddPCR assay as diagnostic and follow-up tool for patients with a KIT exon 11 mutated GIST: GALLOP-11. Protocolnummer:…

GIST assessment

Gastrointestinal stromal tumors: assessment of mutations in tumors and in circulating tumor DNA and measurement of TKI plasma exposure to optimize treatment METc-nummer: 2014.419 Samenvatting Gastro-intestinale stromale tumoren…