TRAP-2

Dit is een open-label gerandomiseerde fase III studie waarbij standaardbehandeling volgens het CROSS- regime wordt vergeleken met CROSS + Trastuzumab en Pertuzumab.

Eudractnummer: 2021-005328-39

Samenvatting

Ongeveer 15% van de adenocarcinomen van de slokdarm is HER2 positief. In de TRAP-2 studie wordt onderzocht of toevoeging van trastuzumab en pertuzumab aan de standaardbehandeling volgens CROSS de overall survival van patiënten met operabel HER2-positief adenocarcinoom in de slokdarm verbetert.

Inclusiecriteria (belangrijkste)

 • Histologisch bewezen adenocarcinoom van de slokdarm of gastro-oesofeale overgang, T1N+M0 of T2-T4aN0-3M0.
 • HER2 positieve tumor gedefinieerd als IHC 3+ of 2+, de laatste in combinatie met ISH+, zoals beoordeeld op een primaire tumorbiopt. De HER2-status moet worden bevestigd door het centrale laboratorium maar dit heeft geen invloed op de start van de behandeling.
 • Resectabel, zoals vastgelegd in MDO. tijdens multidisciplinair overleg. Tumoren die niet met een endoscoop voor EUS kunnen worden gepasseerd, komen in aanmerking als aan alle andere criteria is voldaan.
 • Als de tumor zich onder de gastro-oesofageale (GE) overgang naar de proximale maag uitstrekt, dan moet het grootste deel van de tumor in de slokdarm of GE-overgang gelegen zijn.
 • Leeftijd ≥ 18 jaar.
 • ECOG PS 0-1.
 • Adequate hematologische- , nier- en leverfuncties gedefinieerd als;
  • Neutrofielen ≥1.5 X 10^G/L
  • Bloedplaatjes ≥ 100 x 10^G/L
  • Hemoglobine ≥ 5.6 mmol/l
  • Totaal bilirubine ≤ 1.5 x bovenste ULN
  • Kreatinineklaring (Cockroft)  > 60 ml/min.
 • LVEF > 55% bepaald door trans thoracale echocardiografie of MUGA.
 • Informed consent.

 Exclusiecriteria (belangrijkste)

 • Eerdere (binnen afgelopen 5 jaar) of actuele maligniteit met een slechtere prognose dan de huidige slokdarmkanker.
 • Eerdere chemotherapie, radiotherapie, behandeling met een HER 2 antilichaam of HER-2 remmers binnen 6 maanden voor de diagnose van slokdarmkanker.
 • Eerdere bestraling van het mediastinum waardoor volledige bestraling van de huidige slokdarmtumor niet mogelijk is.
 • Ingroei in de trachea / hoofdbronchien of aanwezigheid van tracheo-oesofafaele fistel.
 • Zwangerschap / borstvoeding / niet bereid zijn om te gebruiken tijdens de behandeling en gedurende 6 maanden na het einde van de behandeling.
 • Klinische significante cardiovasculaire ziekte (inclusief myocardinfarct, onstabiele angina, symptomatische congestief hartfalen, ernstige ongecontroleerde hartritmestoornissen) waardoor majeure chirurgie niet mogelijk is.
 • Longfibrose en/of ernstige gestoord longfunctie (FEV1 <1.5L).
 • Ernstige onderliggende medische aandoening, inclusief eerdere allergische reacties op geneesmiddelen die Cremophor bevatten, zoals teniposide of ciclosporine.
 • Dementie of veranderde mentale toestand
 • Onvoldoende calorische en/of vochtinname ondanks consultatie van een diëtist en/of sondevoeding.
 • Interstitiële longziekte of actieve, niet-infectieuze pneumonitis.
 • Actieve infectie die systemische therapie vereist en die niet is verdwenen 3 dagen (eenvoudige infectie zoals cystitis) tot 7 dagen (ernstige infectie zoals pyelonefritis) voorafgaand aan de eerste dosis van de studiebehandeling.
 • Acute of chronische infectie met hepatitis B,C of HIV.
 • Eerdere allogene stamcel- of orgaantransplantatie.
 • Motorische of sensorische neurotoxiciteit groter dan of gelijk aan CTCAE graad 2.

Studiecoördinator

Dr. J.J de Haan
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl

Dr. D.J.A. de Groot
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: d.j.a.de.groot@umcg.nl

Dr. E.A. Kleibeuker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: e.a.kleibeuker@umcg.nl