VOLGA

Phase III Randomized, Open-Label, Multicenter Study to Determine the Efficacy and Safety of Durvalumab in Combination With Tremelimumab and Enfortumab Vedotin or Durvalumab in Combination With Enfortumab Vedotin for Perioperative Treatment in Patients Ineligible for Cisplatin Undergoing Radical Cystectomy for Muscle Invasive Bladder Cancer (VOLGA)

 

Protocolnummer: VOLGA (D910PC00001)
EudraCT nummer: 2020-005452-38
METc nummer: 2021/367

 

Samenvatting

Gerandomiseerde neoadjuvante fase 3 studie met 3 armen voor patiënten met spierinvasief urotheelcelcarcinoom van de blaas die niet in aanmerking komen voor cisplatin.

Arm A: Durvalumab + tremelimumab + enfortumab-vedotin, gevolgd door cystectomie, en adjuvant durvalumab + tremelimumab

Arm B: durvalumab + enfortumab-vedotin, gevolgd door cystectomie, en adjuyvant durvalumab

Arm C:  standaard behandeling met cystectomie zonder adjuvante behandeling

De studie begint met een safety run-in (n=20), waarin alle geïncludeerde patiënten worden behandeld conform Arm A.

Inclusiecriteria  (belangrijkste)

Spierinvasief urotheelcelcarcinoom v.d. blaas cT2-4aN0-1M0

 • Fit bevonden voor cystectomie
 • ECOG 0-2
 • Niet geschikt voor standaard neoadjuvante therapie middels cisplatin/gemcitabine ivm:
  • Creatinineklaring <60
  • ctcAE gr ≥2 gehoorsverlies
  • NYHA classe III hartfalen
  • ECOG PS 2
  • Patiënt weigert neoadjuvant platinum-bevattende chemotherapie
 • Check voor volledige inclusie studieprotocol

Exclusiecriteria (belangrijkste)

 • Aanwezigheid van N2+ of M1 ziekte of T4b
 • Noodzaak tot nefroureterectomie of ureterectomie
 • VG met orgaantransplantatie wv immuunsuppressie, of allogene stamceltransplantatie
 • Auto-immuunziekte (met exclusie van o.a. vitiligo, hypothyreoidie, chronische huidziekte wv geen systeemtherapie)
 • Graad 2 neuropathie
 • Baseline HbA1c ≥8
 • Check voor volledige exclusie studieprotocol

 Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. M. van Kruchten
Afdeling medische oncologie
Tel: 0503614075
E-mail: m.van.kruchten@umcg.nl