Archief

EORTC1976 – TOLERANCE

9 november 2022

A 3 arm randomized study on health-related quality of life of elderly patients with advanced soft tissue sarcoma undergoing doxorubicin every three weeks or doxorubicin weekly or cyclophosphamide…

Testosteron en Tamoxifen – T&T trial

4 november 2022

Samenvatting Borstkanker bij mannen is zeldzaam, en wordt in Nederland ongeveer bij 100 mannen per jaar vastgesteld. De behandeling van borstkanker is bij mannen vergelijkbaar als die bij…

TRAP-2

2 november 2022

Dit is een open-label gerandomiseerde fase III studie waarbij standaardbehandeling volgens het CROSS- regime wordt vergeleken met CROSS + Trastuzumab en Pertuzumab. Eudractnummer: 2021-005328-39 Samenvatting Ongeveer 15% van…

INCB81776-101

13 oktober 2022

A Phase 1a/1b Study exploring the safety and tolerability of INCB081776 +/- retifanlimab in participants with advanced malignancies Protocol: INCB 81776-101 EudraCT Number: 2020-004867-26 Een Fase 1a/1b, open label…

INCB81776-101

10 oktober 2022

A Phase 1a/1b Study exploring the safety and tolerability of INCB081776 +/- retifanlimab in participants with advanced malignancies Protocol: INCB 81776-101 EudraCT Number: 2020-004867-26 Een Fase 1a/1b, open label…

CAPOX, nivolumab

15 september 2022

Inclusie 1e lijns behandelilng voor gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag, gastro-oesofageale overgang of oesofagus Tumor met PD-L1-expressie met een CPS (combined positive score) >= 5 Tumor…

ChonDRAgon/INBRX-109

21 juli 2022

ChonDRAgon –  A Randomized, Blinded, Placebo-controlled, Phase 2 Study of INBRX-109 in Unresectable or Metastatic Conventional Chondrosarcoma Protocolnummer: Ph2 INBRX-109 SA CS EudracCT nummer: 2021-002635-35 Een multicenter, gerandomiseerde, geblindeerde,…

CEMangio

4 juli 2022

Behandeling met cemiplimab van patiënten met lokaal vergevorderd of gemetastaseerd secundair angiosarcoom. Eudractnummer: 2020-005465-13 Samenvatting In deze fase II studie kunnen patiënten met een lokaal vergevorderd of gemetastaseerd…

PREOPANC-3

31 mei 2022

Perioperatieve versus adjuvante FOLFIRINOX voor resectabel pancreascarcinoom: de PREOPANC-3 studie. Samenvatting Patiënten met een resectabel pancreascarcinoom worden in deze studie geïncludeerd om 2 behandelingen met elkaar te vergelijken….

HERIZON-GEA-01

23 mei 2022

Een gerandomiseerd, fase-3 onderzoek in meerdere centra naar Zanidatamab in combinatie met chemotherapie met of zonder Tislelizumab bij proefpersonen met HER2-positief, niet-reseceerbaar, lokaal gevorderd of gemetastaseerd gastro-oesofageaal adenocarcinoom…

Ave-short-trial

11 mei 2022

Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde doelmatigheids studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patienten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren…

Nanoliposomaal irinotecan/5-FU

6 mei 2022

Inclusie Gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en leucovorine (LV) bij volwassenen, bij wie er sprake is van progressie van de aandoening na een…

Pembrolizumab in combinatie met chemotherapie

Inclusie Pembrolizumab in combinatie met chemotherapie in 1e lijn gemetastaseerd triple-negatief mammacarcinoom Chemotherapie bij gemetastaseerd triple negatief mammacarcinoom, bij patiënt met/zonder BRCA mutatie Lijnen BRCAmut Geen BRCAmut  …

EORTC QLG Sarcoom

26 april 2022

Studiecoördinator Dr. J.J. de Haan Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl

FOLFOX

7 april 2022

Inclusie Tweedelijnsbehandeling voor het lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom De winst in absolute algehele overleving is gering. Derhalve dienst er een afweging gemaakt te worden samen…

ASPEN-04

1 april 2022

Een fase 2 onderzoek naar ALX148 in combinatie met pembrolizumab en chemotherapie bij patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals (ASPEN-04, AT148004) Samenvatting Dit is…

ASPEN-03

Een fase 2 onderzoek naar ALX148 in combinatie met pembrolizumab bij patiënten met gevorderd plaveiselcelcarcinoom van het hoofd en de hals (ASPEN-03, AT148003) Samenvatting Dit is een niet-vergelijkend,…

Archipelago – OncoLifeS

18 maart 2022

Studiecoördinator Gerrie Steursma en Kim Angerman Afdeling Medische Oncologie Tel: 69383 / 13707 Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

PERSPECTIVES

Studiecoördinator Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl