Archief

Eribuline

23 mei 2023

Indicatie Gevorderd of gemetastaseerd intermediair of hooggradig liposarcoom met ziekteprogressie na eerdere therapie met ten minste 2 lijnen systeembehandeling, waaronder ten minste een anthracycline. To do voor start…

X-ray vision

8 mei 2023

X-ray vision Fase 3 studie met xevinapant of placebo bij postoperatieve radiotherapie voor hoog risico hoofdhals plaveiselcelcarcinoom A randomized, double-blind, placebo-controlled, 2-arm Phase III study to assess efficacy…

Anthos studies met factor IX remmers

1 mei 2023

CAPOX, pembrolizumab

20 april 2023

Inclusie 1e lijns behandeling voor gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom of plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus Tumor met PD-L1-expressie met een CPS (combined positive score) >= 10 Tumor HER2-negatief ECOG-performancestatus…

TICE (hoge dosis) bij een recidief testiscarcinoom

7 april 2023

TICE (hoge dosis) Inclusie Recidief kiemceltumor na BEP, VIP of TIP kuren ECOG PS 0-2 Neutrofielen ≥ 1,5 x109/L, Trombocyten ≥100 x109/L, kreatinine klaring ≥ 50 ml/min Negatieve…

ASCENT-04

4 april 2023

A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan and Pembrolizumab Versus Treatment of Physician’s Choice and Pembrolizumab in Patients With Previously Untreated, Locally Advanced Inoperable or Metastatic…

ASCENT-03

A Randomized, Open-label, Phase 3 Study of Sacituzumab Govitecan Versus Treatment of Physician’s Choice in Patients With Previously Untreated, Locally Advanced, Inoperable or Metastatic Triple-Negative Breast Cancer Whose…

IL-2 PET imaging in advanced solid tumours

24 maart 2023

An Open Label Pilot Study of [18F]AlF-RESCA-IL2 (Interleukin-2 PET Tracer) for Positron Emission Tomography Imaging in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitors. Eudractnummer: 2022-000040-30 Samenvatting Dit is een…

SONImage (doorstart 2023)

22 maart 2023

Samenvatting Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om te bepalen welke patiënten het meest gebaat zijn bij toevoeging van het nieuwe geneesmiddel palbociclib of ribociclib aan de…

MK6482-022

17 maart 2023

A Multi-center, Double-Blind, Randomized Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Belzutifan (MK-6482) plus Pembrolizumab (MK- 3475) Versus Placebo plus Pembrolizumab, in the Adjuvant Treatment…

Safe Stop Ipi/Nivo

21 februari 2023

Safe Stop IPI-NIVO Trial: Early Discontinuation of Nivolumab Upon Achieving a (Confirmed) Complete or Partial Response in Patients With Irresectable Stage III or Metastatic Melanoma Treated With First-line…

Enfortumab-vedotin

15 februari 2023

Inclusie Urotheelcelcarcinoom (component met andere histologie als plaveiselcelcarcinoom toegestaan mits ook urotheelcelcarcinoom aanwezig) ECOG 0-1 Progressie na platinum-bevattende chemotherapie ÉN PD-1 of PD-L1 inhibitor (platinum gegeven in neoadjuvante…

GROINSS-V III

13 februari 2023

Studiecoördinator Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

BI-1403-0002

24 januari 2023

A phase Ia/Ib, open label, dose-escalation study of the combination of BI 907828 with BI 754091 (ezabenlimab) followed by expansion cohorts, in patients with advanced solid tumors Protocol:…

DRUG access

15 december 2022

RUG Acces: A Dutch National Study to Facilitate Patient Access to Novel Anti-cancer Drugs Awaiting Regulatory Approval or Reimbursement’ Samenvatting DRUG Access is een prospectieve, open-label, niet-gerandomiseerde proef…

Zorgtraject Anaplastisch schildkliercarcinoom

13 december 2022

Referenties Zie document: Zorgtraject Anaplastisch schildkliercarcinoom

Dabrafenib/trametinib (Managed Access Program Novartis)

Inclusie Aanwezigheid van een BRAF V600E mutatie Contactgegevens Aanvragen via Esther Broekman: k.e.broekman@umcg.nl of intern nummer 69396. Link Managed Access Programs | Novartis

DRUG Access

DRUG Acces: A Dutch National Study to Facilitate Patient Access to Novel Anti-cancer Drugs Awaiting Regulatory Approval or Reimbursement’ Samenvatting DRUG Access is een prospectieve, open-label, niet-gerandomiseerde proef…

Columbus-AD

7 december 2022

Adjuvante Encorafenib en Binimetinib versus placebo in volledig gereseceerd BRAF V600E/K-gemuteerd stadiumIIB/C melanoom: een gerandomiseerd driedubbelblind fase III-onderzoek in samenwerking met de EORTC Melanoma Group. Protocolnummer: W00090GE303 /…