Archief

HERIZON-GEA-01

23 mei 2022

Een gerandomiseerd, fase-3 onderzoek in meerdere centra naar Zanidatamab in combinatie met chemotherapie met of zonder Tislelizumab bij proefpersonen met HER2-positief, niet-reseceerbaar, lokaal gevorderd of gemetastaseerd gastro-oesofageaal adenocarcinoom…

Ave-short-trial

11 mei 2022

Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde doelmatigheids studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patienten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren…

Nanoliposomaal irinotecan/5-FU

6 mei 2022

Inclusie Gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en leucovorine (LV) bij volwassenen, bij wie er sprake is van progressie van de aandoening na een…

Pembrolizumab in combinatie met chemotherapie

Inclusie Pembrolizumab in combinatie met chemotherapie in 1e lijn gemetastaseerd triple-negatief mammacarcinoom Chemotherapie bij gemetastaseerd triple negatief mammacarcinoom, bij patiënt met/zonder BRCA mutatie Lijnen BRCAmut Geen BRCAmut  …

EORTC QLG Sarcoom

26 april 2022

Studiecoördinator Dr. J.J. de Haan Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl

FOLFOX

7 april 2022

Inclusie Tweedelijnsbehandeling voor het lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom De winst in absolute algehele overleving is gering. Derhalve dienst er een afweging gemaakt te worden samen…

Archipelago – OncoLifeS

18 maart 2022

Studiecoördinator Gerrie Steursma en Kim Angerman Afdeling Medische Oncologie Tel: 69383 / 13707 Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

PERSPECTIVES

Studiecoördinator Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

Cisplatin/gemcitabine

9 maart 2022

Inclusie Patiënten met carcinoom van onbekende origine, na reguliere work-up volgens ESMO guideline, waarbij er geen sprake is van een zogenaamde ‘look-a-like’ (zie onderstaand tabel 1) Moleculaire diagnostiek…

Carboplatin/gemcitabine

Inclusie Patiënten met carcinoom van onbekende origine, na reguliere work-up volgens ESMO guideline, waarbij er geen sprake is van een zogenaamde ‘look-a-like’ (zie onderstaand tabel 1) Moleculaire diagnostiek…

Carboplatin/paclitaxel

Inclusie Patiënten met carcinoom van onbekende origine, na reguliere work-up volgens ESMO guideline, waarbij er geen sprake is van een zogenaamde ‘look-a-like’ (zie onderstaand tabel 1) Moleculaire diagnostiek…

Moleculaire diagnostiek

7 maart 2022

Inhoud Inclusie Informatie voor verwijzers Logistiek Behandelschema’s Follow-up Referentie Inclusie Patiënten met carcinoom van onbekende origine, na reguliere work-up volgens ESMO guideline, waarbij er geen sprake is van…

R2810-ONC-ISA-1981

17 februari 2022

A Phase 2 Study of Cemiplimab, an Anti-PD-1 Monoclonal Antibody, and ISA101b Vaccine in Patients with Recurrent/Metastatic HPV16 Cervical Cancer who have Experienced Disease Progression after ≥First Line…

Temozolomide

15 februari 2022

Inclusie Recidief: WHO Gr2 en 3: IDHwt WHO Gr 2 en 3: IDHmutated en 1p19q non-codel WHO gr 2/I3 IDH1 mut, cdkn2a/b homozygoot del WHO gr 4, IDH1…

VOLGA

3 februari 2022

Phase III Randomized, Open-Label, Multicenter Study to Determine the Efficacy and Safety of Durvalumab in Combination With Tremelimumab and Enfortumab Vedotin or Durvalumab in Combination With Enfortumab Vedotin…

VDC/IE + VC/IE

Inclusie Patiënten met een Ewing sarcoom of PNET, waarbij de primaire tumor reeds verwijderd is. In deze situatie worden de ‘neoadjuvante’ VDC/IE kuren en de ‘adjuvante’ VC/IE kuren…

NADINA

19 januari 2022

Multicenter phase 3 trial comparing NeoADjuvant Ipilimumab + Nivolumab versus standard Adjuvant Nivolumab in macroscopic stage III melanoma  – NADINA. Samenvatting Het doel van dit onderzoek is om…