Archief

12x paclitaxel/trastuzumab, 13x trastuzumab (APT schema)

12 april 2021

Inclusie Lager risico HER2+ mammacarcinoom, tumor ≤ 3 cm; N0, N0itc of 1 micrometastase(1). Er zijn beperkte data over HER2 gebaseerde therapie bij patiënten >70 jaar. Bij deze…

4 x TC en hormonale behandeling

Inclusie ER+, HER2- mammacarcinoom, indien minder intensief taxaan bevattend schema wordt overwogen dan AC/taxol, of bij contra-indicaties voor anthracyclines. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden als positief…

4x AC, 12x Paclitaxel

Inclusie Lokaal recidief ER-, (en PR-) HER2- mammacarcinoom, in toto chirurgisch verwijderd, zonder afstandsmetastasen. In de CALOR trial bleek adjuvante chemotherapie in deze setting ziektevrije en overal survival…

4x AC, 12x Paclitaxel

Inclusie ER-, (en PR-) HER2- mammacarcinoom Schema indicaties voor systeemtherapie ER-, PR-, HER2- mammacarcinoom T1a (>0,1-0,5 cm) T1b (>0,5-1cm) Tumor >1cm (≥T1c) N0; N0 N0(itc) (itc: ≤0.2mm) N0…

4x AC, 12x paclitaxel en hormonale behandeling

Inclusie Lokaal recidief ER+, HER2- mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd, zonder aanwijzingen voor afstandsmetastasen. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden als positief beschouwd bij ≥1% ER dan…

4x AC, 12x paclitaxel en hormonale behandeling

Inclusie ER+, HER2- mammacarcinoom De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden als positief beschouwd bij ≥1% ER danwel PR positieve tumor nuclei in het sample (ASCO guideline for…

4x AC, 12x paxlitaxel + 4x Carboplatin, Capecitabine postoperatief bij residuale ziekte

Inclusie ER-, (en PR-) HER2- mammacarcinoom. Bij dit subtype wordt de kans op pCR verhoogd door carboplatin toe te voegen, ongeacht de BRCA mutatie status. (1) To do…

4X AC, 4X Paclitaxel/Trastuzumab, 13X Trastuzumab

Inclusie Lokaal recidief HER2+, ER+ mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd, zonder afstandsmetastasen. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden als positief beschouwd bij ≥1% ER dan wel PR…

4X AC, 4X Paclitaxel/Trastuzumab, 13X Trastuzumab

Inclusie Lokaal recidief HER2+ ER- mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd, zonder afstandsmetastasen. In de CALOR trial bleek adjuvante chemotherapie in deze setting ziektevrije en overal survival te verbeteren,…

4x TC en hormonale behandeling

Inclusie Lokaal recidief ER+, HER2- mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd (zonder afstandsmetastasen), indien minder intensief taxaan bevattend schema wordt overwogen dan AC/taxol, of bij contra-indicaties voor anthracyclines. De…

5-Fluorouracil/Carboplatin + RT

Inclusie Niet curatief te reserceren lokaal vulvacarcinoom of bij indicatie tot sfincter- of urethrasparende behandeling. To do voor start CT thorax/abdomen. Nierfunctie bepalen. Antiemetica: ondansetron 8 mg, Da…

5-FU

Inclusie ER+ HER2- MBC met indicatie voor chemotherapie, als orale capecitabine niet mogelijk of wenselijk is. Sequentieel monotherapie heeft de voorkeur boven combinatie schema’s bij MBC, bij afwezigheid…

5-FU/LV

Inclusie Niet resectabel adenocarcinoom van cardia, gastrooesofageale junctie en oesofagus. Inname van capecitabine tabletten niet goed mogelijk PS < 3 Klaring ≥ 50 ml/min. To do voor start…

5-FU/LV

Inclusie Niet resectabel of gemetastaseerd maagcarcinoom. Inname van capecitabine tabletten niet goed mogelijk PS < 3 Klaring ≥ 50 ml/min. To do voor start Afmetingen van de evalueerbare…

5-FU/LV

Inclusie Niet in opzet curabel adenocarcinoom van het colon. Inname van capecitabine tabletten niet goed mogelijk PS < 3 Bij elke patiënt met gemetastaseerd colon carcinoom is het…

5FU/RT

Inclusie Lokale controle door combinatie van chemotherapie en 50.5 Gy radiotherapie bij primair irresectabel rectumcarcinoom, bij een niet te verwachten vrij sneevlak bij primaire chirurgie. Klaring ≥ 50…

6 x CMF en hormonale behandeling

Inclusie Lokaal recidief ER+, HER2- mammacarcinoom, chirurgisch in toto verwijderd zonder afstandsmetastasen, indien een minder intensief schema wordt overwogen dan AC/taxol. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden…

6 x CMF en hormonale behandeling

Inclusie ER+, HER2- mammacarcinoom, indien een minder intensief schema wordt overwogen dan AC/taxol. De immuunhistochemische ER en PR bepalingen worden als positief beschouwd bij ≥1% ER danwel PR…

6x TCH, 11x Trastuzumab

Inclusie Hoog risico HER2+, ER+ mammacarcinoom:tumor >3cm e/o positieve klier (anders: APT schema) In deze setting heeft TCH de voorkeur boven AC-TH gezien de equivalente survival en minder…

6x TCH, 11x Trastuzumab

Inclusie Hoger risico HER2+ mammacarcinoom: tumor >3cm e/o positieve klier (anders: APT schema) In deze setting heeft TCH de voorkeur boven AC-TH gezien de equivalente survival en minder…

Abirateron oraal

Inclusie PS 0-1 en testosteron < 2.0 nmol/l. Abiraterone is een selectieve remmer van cytochroom P450 c17 (CYP17), dat een belangrijke rol speelt bij de biosynthese van testosteron….

Abirateron plus prednison + ADT

Inclusie Nieuwe gediagnosticeerd, ≤3 maanden, gemetastaseerd (op botscan, CT of MRI), castratie-sensitief prostaatcarcinoom Hoog risico ziekte, gedefinieerd als tenminste 2 uit volgende 3 items Gleason sum score ≥…

AI/fulvestrant + CDK4/6 remmer

Inclusie Hormoonreceptor positief, HER2 negatief, M+ of locally advanced mammacarcinoom (alle lijnen, als eerder nog geen CDK remmer is gegeven) In combinatie met niet-steroïdale aromatase remmer (alle lijnen)…

Analyse naar maligniteit bij afwijkende NIPT

14 oktober 2021

Wat te doen bij onrustige NIPT Goede anamnese en uitgebreid lichamelijk onderzoek (ook systeemziekten anamnese) Lab: algemeen bloedonderzoek en handdiff (op indicatie flowcytometrie), vitamine B12 en foliumzuur Echo…

Apalutamide + ADT

30 september 2021

Inclusie Hormoon-sensitief gemetastaseerd prostaatcarcinoom. PS 0-1 Enzalutamide is een androgeenreceptorantagonist. Remt de werking van testosteron door competitieve binding aan androgeenreceptoren. Remt tevens de nucleaire translocatie van geactiveerde androgeenreceptoren…