4x AC, 12x paxlitaxel + 4x Carboplatin, Capecitabine postoperatief bij residuale ziekte

Patiënteninformatie