Archief

SONImage (doorstart 2023)

22 maart 2023

Samenvatting Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om te bepalen welke patiënten het meest gebaat zijn bij toevoeging van het nieuwe geneesmiddel palbociclib of ribociclib aan de…

Enfortumab-vedotin

15 februari 2023

Inclusie Urotheelcelcarcinoom (component met andere histologie als plaveiselcelcarcinoom toegestaan mits ook urotheelcelcarcinoom aanwezig) ECOG 0-1 Progressie na platinum-bevattende chemotherapie ÉN PD-1 of PD-L1 inhibitor (platinum gegeven in neoadjuvante…

BI-1403-0002

24 januari 2023

A phase Ia/Ib, open label, dose-escalation study of the combination of BI 907828 with BI 754091 (ezabenlimab) followed by expansion cohorts, in patients with advanced solid tumors Protocol:…

DRUG access

15 december 2022

RUG Acces: A Dutch National Study to Facilitate Patient Access to Novel Anti-cancer Drugs Awaiting Regulatory Approval or Reimbursement’ Samenvatting DRUG Access is een prospectieve, open-label, niet-gerandomiseerde proef…

Zorgtraject Anaplastisch schildkliercarcinoom

13 december 2022

Referenties Zie document: Zorgtraject Anaplastisch schildkliercarcinoom

Dabrafenib/trametinib (Managed Access Program Novartis)

Inclusie Aanwezigheid van een BRAF V600E mutatie Contactgegevens Aanvragen via Esther Broekman: k.e.broekman@umcg.nl of intern nummer 69396. Link Managed Access Programs | Novartis

DRUG Access

DRUG Acces: A Dutch National Study to Facilitate Patient Access to Novel Anti-cancer Drugs Awaiting Regulatory Approval or Reimbursement’ Samenvatting DRUG Access is een prospectieve, open-label, niet-gerandomiseerde proef…

CYCLONE-3

24 november 2022

A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Abemaciclib in Combination with Abiraterone plus Prednisone in Men with High-Risk Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer EU trial number: 2022-500461-28-06 Samenvatting…

EORTC1976 – TOLERANCE

9 november 2022

A 3 arm randomized study on health-related quality of life of elderly patients with advanced soft tissue sarcoma undergoing doxorubicin every three weeks or doxorubicin weekly or cyclophosphamide…

Testosteron en Tamoxifen – T&T trial

4 november 2022

Samenvatting Borstkanker bij mannen is zeldzaam, en wordt in Nederland ongeveer bij 100 mannen per jaar vastgesteld. De behandeling van borstkanker is bij mannen vergelijkbaar als die bij…

INCB81776-101

10 oktober 2022

A Phase 1a/1b Study exploring the safety and tolerability of INCB081776 +/- retifanlimab in participants with advanced malignancies Protocol: INCB 81776-101 EudraCT Number: 2020-004867-26 Een Fase 1a/1b, open label…

KRT-232-103

20 september 2022

A Phase 1b/2, Open-Label Study Evaluating the Safety and Efficacy of KRT-232 in Patients with p53 Wild-Type (p53WT)Merkel Cell Carcinoma (MCC) Who Have Failed Anti-PD-1 or Anti-PD-L1 Immunotherapy,…

CAPOX, nivolumab

Inclusie 1e lijns behandelilng voor gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van de maag, gastro-oesofageale overgang of oesofagus Tumor met PD-L1-expressie met een CPS (combined positive score) >= 5 Tumor…

MK3475-C93

13 september 2022

A Phase 3 Randomized, Open-label, Active-comparator Controlled Clinical Study of Pembrolizumab versus Platinum Doublet Chemotherapy in Participants With Mismatch Repair Deficient (dMMR) Advanced or Recurrent Endometrial Carcinoma in…

ChonDRAgon/INBRX-109

21 juli 2022

ChonDRAgon –  A Randomized, Blinded, Placebo-controlled, Phase 2 Study of INBRX-109 in Unresectable or Metastatic Conventional Chondrosarcoma Protocolnummer: Ph2 INBRX-109 SA CS EudracCT nummer: 2021-002635-35 Een multicenter, gerandomiseerde, geblindeerde,…

CEMangio

4 juli 2022

Behandeling met cemiplimab van patiënten met lokaal vergevorderd of gemetastaseerd secundair angiosarcoom. Eudractnummer: 2020-005465-13 Samenvatting In deze fase II studie kunnen patiënten met een lokaal vergevorderd of gemetastaseerd…

HERIZON-GEA-01

23 mei 2022

Een gerandomiseerd, fase-3 onderzoek in meerdere centra naar Zanidatamab in combinatie met chemotherapie met of zonder Tislelizumab bij proefpersonen met HER2-positief, niet-reseceerbaar, lokaal gevorderd of gemetastaseerd gastro-oesofageaal adenocarcinoom…

Ave-short-trial

11 mei 2022

Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde doelmatigheids studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patienten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren…

Nanoliposomaal irinotecan/5-FU

6 mei 2022

Inclusie Gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en leucovorine (LV) bij volwassenen, bij wie er sprake is van progressie van de aandoening na een…