Archief

Immunocore IMC-F106C-101 / PRAME

1 november 2023

FORCE-NEN intensief

10 oktober 2023

Samenvatting FORCE is een infrastructuur die onderzoek naar zeldzame kankers mogelijk maakt. FORCE-NEN is een multicenter klinische biobank voor NET en NEC met als doel het vinden van…

FORCE-NEN standaard

Samenvatting FORCE is een infrastructuur die onderzoek naar zeldzame kankers mogelijk maakt. FORCE-NEN is een multicenter klinische biobank voor NET en NEC met als doel het vinden van…

Capox, Nivolumab

2 oktober 2023

Inclusie Irresectabel, recidief of gemetastaseerd carcinoom van de maag of gastro-oesofageale junction of slokdarm Adenocarcinoom: PD-L1 CPS ≥5 Plaveiselcelcarcinoom: TPS ≥1% Inname van capecitabine tabletten niet goed mogelijk…

Gemcitabine

29 september 2023

Inclusie HER2 negatief MBC met indicatie chemotherapie Sequentieel monotherapie heeft de voorkeur boven combinatie schema’s bij MBC, bij afwezigheid van snelle progressie, levensbedreigende viscerale metastasen of noodzaak snelle…

Carboplatin ± paclitaxel

Inclusie HER2 negatief MBC met indicatie chemotherapie Sequentieel monotherapie heeft de voorkeur boven combinatie schema’s bij MBC, bij afwezigheid van snelle progressie, levensbedreigende viscerale metastasen of noodzaak snelle…

FOLFOX-pembrolizumab

28 september 2023

Inclusie Irresectabel, recidief of gemetastaseerd plaveiselcelcarcinoom van slokdarm PCC: PD-L1 CPS ≥10 en TPS ≤ 1% Inname van capecitabine tabletten niet goed mogelijk Exclusie Voorgeschiedenis van auto-immuunziekte (relatieve…

FOLFOX-nivolumab

Inclusie Irresectabel, recidief of gemetastaseerd carcinoom van de maag of gastro-oesofageale junction of slokdarm Adenocarcinoom: PD-L1 CPS ≥5 Plaveiselcelcarcinoom: TPS ≥1% Inname van capecitabine tabletten niet goed mogelijk…

Bevacizumab

26 september 2023

Inclusie: Ten minste één groeiend schwannoom die toeneemt >=4 mm per jaar of 60% volumetrische toename van de schwannoom gemiddeld over een periode van twaalf maanden De potentiële…

TIRACAN

17 juli 2023

OPEN LABEL PHASE 2 BASKET TRIAL WITH ATEZOLIZUMAB AND TIRAGOLUMAB IN SOLID TUMORS: TIRACAN Samenvatting In deze studie wordt de effectiviteit en veiligheid van de combinatie behandeling met…

Stroomdiagram palliatieve systemische behandeling

14 juli 2023

Het diagram bevat klikbare linkjes naar bijbehorende behandelingen

R3767

12 juli 2023

A Phase 3 Trial of Fianlimab (REGN3767, anti-LAG-3) + Cemiplimab versus Pembrolizumab in Patients with Previously Untreated Unresectable Locally Advanced or Metastatic Melanoma Samenvatting Dit is een fase…

Carboplatine/paclitaxel/pembrolizumab

7 juli 2023

Inclusie: Gemetastaseerd cervix carcinoom Niet bewezen zinvol of recidief/progressie in bestraald gebied PD-L1 expressie met een CPS-score >1 Geen ernstige auto-immuun aandoeningen To do voor start SCC op…

PEAK

4 juli 2023

(Peak) A Phase 3 Randomized, Open-label, Multicenter Clinical Study of CGT9486+Sunitinib vs Sunitinib in Subjects with Locally Advanced, Unresectable, or Metastatic Gastrointestinal Stromal Tumors Samenvatting Dit is een…

Cisplatine/paclitiaxel/bevacizumab/pembrolizumab

3 juli 2023

Inclusie Primair stadium IVB, recidief of persisterend cervixcarcinoom; niet meer curatief te behandelen met chirurgie of radio(chemo)therapie WHO 0-1 PD-L1 expressie met een CPS > 1 Geen ernstige…

Irinotecan

8 juni 2023

Inclusie Niet in opzet curabel adenocarcinoom van cardia, gastrooesofageale junctie en oesofagus Kan als 2e lijn PS 0-1 Responsduur op 1ste lijn palliatieve chemotherapie ≥ 6 maanden To…

Stroomdiagram palliatieve systemische behandeling

Het diagram bevat klikbare linkjes naar bijbehorende behandelingen

ANZadapt studie

ANZadapt studie Phase II randomised controlled trial of patient-specific adaptive versus continuous Abiraterone or eNZalutamide in metastatic castration-resistant prostate cancer: the ANZadapt study Samenvatting De ANZadapt studie is…

Eribuline

23 mei 2023

Indicatie Gevorderd of gemetastaseerd intermediair of hooggradig liposarcoom met ziekteprogressie na eerdere therapie met ten minste 2 lijnen systeembehandeling, waaronder ten minste een anthracycline. To do voor start…

CAPOX, pembrolizumab

20 april 2023

Inclusie 1e lijns behandeling voor gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom of plaveiselcelcarcinoom van de oesofagus Tumor met PD-L1-expressie met een CPS (combined positive score) >= 10 Tumor HER2-negatief ECOG-performancestatus…