Archief

HERIZON-GEA-01

23 mei 2022

Een gerandomiseerd, fase-3 onderzoek in meerdere centra naar Zanidatamab in combinatie met chemotherapie met of zonder Tislelizumab bij proefpersonen met HER2-positief, niet-reseceerbaar, lokaal gevorderd of gemetastaseerd gastro-oesofageaal adenocarcinoom…

Ave-short-trial

11 mei 2022

Een nationaal, multicenter, niet-geblindeerde doelmatigheids studie waarbij zes maanden avelumab onderhoudsbehandeling wordt gegeven aan patienten met een lokaal gevorderd of gemetastaseerde urotheelcarcinoom zonder ziekteprogressie na minimaal 4 kuren…

Nanoliposomaal irinotecan/5-FU

6 mei 2022

Inclusie Gemetastaseerd adenocarcinoom van de pancreas in combinatie met 5-fluorouracil (5-FU) en leucovorine (LV) bij volwassenen, bij wie er sprake is van progressie van de aandoening na een…

Pembrolizumab in combinatie met chemotherapie

Inclusie Pembrolizumab in combinatie met chemotherapie in 1e lijn gemetastaseerd triple-negatief mammacarcinoom Chemotherapie bij gemetastaseerd triple negatief mammacarcinoom, bij patiënt met/zonder BRCA mutatie Lijnen BRCAmut Geen BRCAmut  …

FOLFOX

7 april 2022

Inclusie Tweedelijnsbehandeling voor het lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom of galblaascarcinoom De winst in absolute algehele overleving is gering. Derhalve dienst er een afweging gemaakt te worden samen…

Archipelago – OncoLifeS

18 maart 2022

Studiecoördinator Gerrie Steursma en Kim Angerman Afdeling Medische Oncologie Tel: 69383 / 13707 Prof. Dr. A.K.L. Reyners Afdeling Medische Oncologie Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie) E-mail: a.k.l.reyners@umcg.nl

Cisplatin/gemcitabine

9 maart 2022

Inclusie Patiënten met carcinoom van onbekende origine, na reguliere work-up volgens ESMO guideline, waarbij er geen sprake is van een zogenaamde ‘look-a-like’ (zie onderstaand tabel 1) Moleculaire diagnostiek…

Carboplatin/gemcitabine

Inclusie Patiënten met carcinoom van onbekende origine, na reguliere work-up volgens ESMO guideline, waarbij er geen sprake is van een zogenaamde ‘look-a-like’ (zie onderstaand tabel 1) Moleculaire diagnostiek…

Carboplatin/paclitaxel

Inclusie Patiënten met carcinoom van onbekende origine, na reguliere work-up volgens ESMO guideline, waarbij er geen sprake is van een zogenaamde ‘look-a-like’ (zie onderstaand tabel 1) Moleculaire diagnostiek…

Moleculaire diagnostiek

7 maart 2022

Inhoud Inclusie Informatie voor verwijzers Logistiek Behandelschema’s Follow-up Referentie Inclusie Patiënten met carcinoom van onbekende origine, na reguliere work-up volgens ESMO guideline, waarbij er geen sprake is van…

R2810-ONC-ISA-1981

17 februari 2022

A Phase 2 Study of Cemiplimab, an Anti-PD-1 Monoclonal Antibody, and ISA101b Vaccine in Patients with Recurrent/Metastatic HPV16 Cervical Cancer who have Experienced Disease Progression after ≥First Line…

Temozolomide

15 februari 2022

Inclusie Recidief: WHO Gr2 en 3: IDHwt WHO Gr 2 en 3: IDHmutated en 1p19q non-codel WHO gr 2/I3 IDH1 mut, cdkn2a/b homozygoot del WHO gr 4, IDH1…

VDC/IE

3 januari 2022

Er bestaat geen standaard behandeling voor gemetastaseerd Ewing sarcoom. Het is aannemelijk dat cytostatica die in curatieve setting worden voorgeschreven zoals vincristine, doxorubicine, cyclofosfamide, ifosfamide en etoposide (VDC/IE)…

Early-AYA

7 december 2021

Longitudinal assessment of therapy-related early ageing in adolescent and young adult (AYA) cancer patients (Early-AYA) Doel van het onderzoek  Het doel van de studie is om markers te…

Pembrolizumab

23 november 2021

Inclusie Eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd MSI-H / dMMR colorectaal carcinoom bij volwassenen Exclusie Bij patiënten bekend met een auto-immuunziekte (zoals ziekte van Crohn) of eerdere bijwerkingen op immunotherapie is…

COMPRAYA

11 november 2021

COMPRehensive assessment of prevalence, risk factors and mechanisms of impaired medical and psychosocial health outcomes among Adolescents and Young Adults with cancer: the prospective observational COMPRAYA cohort study…

Apalutamide + ADT

30 september 2021

Inclusie Hormoon-sensitief gemetastaseerd prostaatcarcinoom. PS 0-1 Enzalutamide is een androgeenreceptorantagonist. Remt de werking van testosteron door competitieve binding aan androgeenreceptoren. Remt tevens de nucleaire translocatie van geactiveerde androgeenreceptoren…

Enzalutamide + ADT

Inclusie Hormoon-sensitief gemetastaseerd prostaatcarcinoom. PS ≤ 2 Enzalutamide is een androgeenreceptorantagonist. Remt de werking van testosteron door competitieve binding aan androgeenreceptoren. Remt tevens de nucleaire translocatie van geactiveerde…