CA209-76K

A phase 3, randomized, double-blind study of adjuvant immunotherapy with Nivolumab versus placebo after complete resection of stage IIB/C melanoma (CA209-76K)

Protocolnummer: CA20976K
EudraCT nummer: 2019-001230-34
METc nummer: 2019/507

Samenvatting

Dit is een gerandomiseerd, dubbelblind fase 3-onderzoek naar adjuvante immunotherapie met nivolumab in vergelijking met placebo na volledige resectie van melanoom in stage IIB/C bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, in Nederland doen alleen volwassen patiënten mee.

Ongeveer 1000 deelnemers ouder dan 12 jaar worden ingeschreven voor dit onderzoek. Deelnemers worden willekeurig toegewezen aan een van de twee behandelgroepen A en B om nivolumab of een placebo te krijgen.

De behandeling wordt voortgezet tot terugkeer, onaanvaardbare toxiciteit, intrekking van de toestemming of maximaal 12 maanden vanaf de eerste dosis van het onderzoeksmiddel, afhankelijk van at als eerste optreedt. De overlevingsstatus van deelnemers wordt tot 5 jaar gevolgd vanaf de eerste dosis van het onderzoeksmiddel

Inclusiecriteria

 • Deelnemers moeten zijn gediagnosticeerd met huidmelanoom in stadium IIB/C (AJCC-kanker stadiëring, 8e editie) en een historisch bevestigd melanoom hebben dat volledig operatief is gereseceerd met gedocumenteerde negatieve marges (volgens plaatselijke norm) voor ziekte op gereseceerde monsters. Alle melanomen zijn toegestaan, behalve oculair en mucosaal melanoom, ongeacht de primaire locatie van de ziekte. Volledige resectie moet binnen 12 weken voorafgaand aan randomisatie zijn uitgevoerd.
 • Bij deelnemers moet een schildwachtklier procedure zijn uitgevoerd en deze moet negatief zijn.
 • Voor deelnemers moet via een volledig lichamelijk onderzoek (binnen 14 dagen) en beeldvorming zijn gedocumenteerd dat ze 4 weken (28 dagen) voorafgaand aan randomisatie ziektevrij zijn.
 • Bij deelnemers met tekenen en symptomen consistent met hersenuitzaaiingen dienen beeldonderzoeken te worden uitgevoerd om de aanwezigheid van hersenuitzaaiingen uit te sluiten.
 • Geen eerdere behandeling voor melanoom naast volledige operatieve resectie van het melanoom.
 • Voldoende herstel van toxiciteit en/of complicaties van de operatie voorafgaand aan de start van het onderzoek.
 • ECOG functionele status van 0 of 1 op het moment van inschrijving.
 • Tumorweefsel (minimaal 15 blanco slides van 1 FFPE-blok) van de gereseceerde locatie van de ziekte moet voorafgaand aan randomisatie worden verstrekt aan het centrale lab.

Exclusiecriteria

 • Deelnemers met een actieve, bekend of vermoede auto-immuunziekte.
 • Deelnemers met diabetes mellitus type I, hypothyreoïdie waarvoor alleen hormonale substitutie nodig is, huidaandoeningen (zoals vitiligo, psoriasis of alopecie) die niet systemisch hoeven te worden behandeld of aandoeningen die naar verwachting niet zullen terugkeren bij afwezigheid van een externe trigger, mogen worden ingeschreven.
 • Eerdere actieve maligniteiten binnen de afgelopen 3 jaar.
 • Met uitzondering van lokale geneesbare vormen van kanker die schijnbaar genezen zijn, zoals basaalcel- of plaveiselcelhuidkanker, oppervlakkige blaaskanker of carcinoma in situ van de prostaat, cervix of borst.
 • Deelnemers met een aandoening die binnen 14 dagen na randomisatie systemisch moeten worden behandeld met corticosteroïden (dagelijks > 10 mg equivalent aan prednison) of andere immunosuppressiva.
 • Dagelijkse doses inhalatie- of topische steroïden en vervangende bijnierschorshormonen > 10 mg gelijkwaardig aan prednison zijn toegestaan in afwezigheid van actieve auto-immuunziekte.
 • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.
 • Deelnemers met een ernstige of niet-voldoende gecontroleerde medische stoornis.
 • Gebruik van een onderzoeksmiddel of een apparaat in de onderzoeksfase in de 28 dagen voorafgaand aan toediening van de eerste dosis van het onderzoeksmiddel.
 • Behandeling voor het gereseceerde melanoom (bijvoorbeeld chemotherapie, gerichte middelen, biotherapie of ledemaatperfusie) die wordt toegediend na de volledige resectie.
 • Deelnemers die eerder behandeld zijn met een anti-PD-1-, anti-PD-L1-, anti-PD-L2-, anti-CD137- of anti-CTLA-4-antilichaam of middelen die de Il-2-route richten op een ander antilichaam of geneesmiddel specifiek gericht op co-stimulatie van T-cellen of checkpointroutes.
 • Behandeling met botanische preparaten (bijvoorbeeld kruidensupplementen of traditionele Chinese medicijnen) binnen 2 weken voorafgaand aan de randomisatie/behandeling ten behoeve van algemene ondersteuning van de gezondheid of voor de behandeling van de onderzochte ziekte.
 • Deelnemers die binnen 30 dagen na de eerste behandeling een levend/verzwakt vaccin hebben gekregen.

Studiecoördinator

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl