Nieuwsbrief Medische Oncologie

Graag zouden wij namens de Medische Oncologie een overzicht van de momenteel voor de regio relevante lopende klinische studies rondsturen. In het overzicht wordt kort beschreven wat de studie inhoudt en welke patiënten geschikt zijn voor inclusie. Details over in- en exclusiecriteria zijn te vinden via de website of door contact op te nemen met de genoemde contactpersonen.