Kreatine (officiële berekende klaring)

Serum kreatine (μmol/l)
Urine kreatine (mmol/24h)
 
Kreatine klaring (ml/min)