Vascular fingerprint

Vascular fingerprint to identify patients at risk for arterial cardiovascular events within the first year after start of cisplatin-based chemotherapy for testicular cancer: a validation study.

METc nummer: 2015/399

Samenvatting

De ‘vascular fingerprint’ is een simpele selectie methode om testiskanker patiënten met een verhoogd risico op vasculaire events gedurende en in het eerste jaar na behandeling met cisplatin-bevattende chemotherapie te identificeren.

Er is behoefte aan een manier om patiënten met een verhoogd risico op vroege vasculaire events te herkennen. Uit recent onderzoek blijkt dat patiënten met drie of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten vaker een arterieel vasculair event doormaken.. De onderzochte risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn roken, overgewicht, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol en een verhoogd suiker. Doel van het huidige onderzoek is het prospectief valideren van deze resultaten in nationale en internationale testiskanker-behandelcentra.

Inclusiecriteria

  • Gemetastaseerd testiscarcinoom en een indicatie om te starten met eerstelijns chemotherapie met cisplatin
  • IGCCCG classificatie goede of intermediate prognose-groep
  • Jonger dan 50 jaar bij start chemotherapie
  • Getekende toestemmingsverklaring

Exclusiecriteria

  • Eerder doorgemaakte hart- en/of vaatziekten.
  • Maximale diameter retroperitoneale massa > 5 cm
  • Indicatie voor therapie met anti-coagulantia ten tijde van start chemotherapie

Studiecoördinator

Drs. S. Lubberts
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: s.lubberts@umcg.nl

Prof.dr. J.A. Gietema
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.a.gietema@umcg.nl