TRAP

Feasibility study of chemoradiation. TRAstuzumab and Pertuzumab in resectable HER2+ esophageal carcinoma: the TRAP study

EudraCT nummer: 2013-004111-42
METc nummer: 2014.257
Onderzoekscode:  

Samenvatting

Bij resectabele oesophaguscarcinomen en operabele patiënten is uit eerder onderzoek gebleken dat met een combinatie van neo-adjuvante chemotherapie en radiotherapie het mogelijk is om tumoren te verkleinen, waardoor deze makkelijker resectabel worden.

Patiënten die neo-adjuvante behandeling hebben ondergaan hebben hiervan gemiddeld overall survival winst. Mogelijk wordt door toevoeging van twee nieuwe middelen aan de behandeling – trastuzumab en pertuzumab – de uitkomst van de behandeling verder verbeterd in patiënten met een HER2 positieve tumor. IN deze studie worden trastuzumab en pertuzumab toegevoegd aan de standaard neo-adjuvante behandeling.

Inclusiecriteria

Histologisch bewezen adenocarcinoom van de intrathoracale slokdarm of gastro oesofageale overgang.

 • HER2 – positieve tumor gedefinieerd als IHC 3+ of IHC 2+, de laatste in combinatie met ISH+, zoals beoordeeld door de sponsor – aangewezen centrale laboratorium op een primaire tumor biopsie.
 • Chirurgisch resectabel (< T4b, N0 -1 , M0), zoals bepaald door endoscopische Ultra Sound (EUS) en CT-scan van de nek, de thorax en de buik.
 • T1N1 tumoren komen in aanmerking, T1N0 tumoren en in situ carcinoom komen niet in aanmerking
 • Tumor longitudinale lengte ≤ 10 cm en radial ≤ 5 cm
 • Indien de tumor zich uitbreid onder het gastro (GE) knooppunt in de proximale maag, moet het grootste deel van de tumor de slokdarm of GE knooppunt omvatten. De tumor mag niet meer dan 2 cm uitstrekken in de maag.
 • Geen invasie van de tracheobronchial boom of aanwezigheid van tracheo fistel
 • Leeftijd ≥ 18 en ≤ 75 jaar
 • ECOG performance status 0 of 1
 • Adequate hematologische, nier- en leverfuncties gedefinieerd als:
  • neutrofielen ≥ 1,5 x 109/L
  • trombocyten ≥ 100 x 109/L
  • hemoglobine ≥ 5,6 mmol
  • totaal bilirubine ≤ 1,5 x boven de normale bovengrens
  • creatinine ≤ 120 micromol/l
 • Adequate linkerventrikel ejectiefractie gedefinieerd als een LVEF van ≥ 55%.
 • Schriftelijke, vrijwillige geïnformeerde toestemming
 • Patiënten moeten toegankelijk zijn voor de follow-up in het behandelcentrum

Exclusiecriteria

 • In de voorgeschiedenis maligniteiten anders dan diagnose bij binnenkomst, m.u.v. niet – melanome huidkanker, of curatief behandeld in situ carcinoom van de cervix, of maligniteit meer dan 5 jaar voorafgaand aan de inclusie.
 • Zwangerschap (positieve serum zwangerschapstest), plannen om zwanger te worden en het geven van borstvoeding.
 • Patiënt (man of vrouw) niet bereid om zeer effectieve methoden van anticonceptie (per institutionele standaard) te gebruiken tijdens de behandeling en gedurende 6 maanden (mannelijk of vrouwelijk) na het einde van de behandeling .
 • Voorbehandeling met chemotherapie, radiotherapie, behandeling met een HER2-antilichaam of klein molecuul – HER2 remmers.
 • Klinisch significante cardiovasculaire aandoeningen (waaronder myocardinfarct, instabiele angina pectoris, symptomatisch congestief hartfalen, ernstige ongecontroleerde hartritmestoornissen) ≤ 1 jaar vóór randomisatie.
 • Pulmonale fibrose en/of ernstig gestoorde longfunctie.
 • Reeds bestaande motorische of zintuiglijke neurotoxiciteit groter dan WHO-graad 1.
 • Actieve infectie of andere ernstige onderliggende aandoening die het vermogen van de patiënt om de beoogde behandeling beïnvloeden, inclusief eerdere allergische reacties op geneesmiddelen die Cremophor bevatten, zoals cyclosporine of teniposide.
 • Dementie of veranderde mentale toestand die het geven van geïnformeerde toestemming bemoeilijken
 • Onvoldoende calorie- en/of vochtinname

Behandelschema

Middel Dosering D
1-5
D
8-12
D
15-19
D
22-26
D
29-31
D
36
D
43
D
50
D
57
D
64
D
71
D
78
D
85
Radiotherapie 23x 1-5 8-12 15-19 22-26 29-31                
Pertuzumab        840 mg 1     22     43     64     85
Trastuzumab        4mg/kg         1                        
  2mg/kg     8 15 22 29 36              
  6mg/kg             43     64     85
Paclitaxel 50 mg/m2 1 8 15 22 29                
Carboplatin AUC = 2 1 8 15 22 29                
Duur infuus   405min 225min 225min 315min 225min 60min 120min     120min     120
min

Studiecoördinator

Prof. Dr. G.A.P. Hospers
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: g.a.p.hospers@umcg.nl