TIL studie

Randomized phase III study comparing a non-myeloablative lymphocyte depleting regimen of chemotherapy followed by infusion of tumor infiltrating lymphocytes and interleukin-2 to standard ipilimumab treatment in metastatic melanoma

Studie loopt alleen in AvL, maar als patiënten loten voor standard arm kunnen behandeling en scans in het lokaal melanomen centrum plaatsvinden

Samenvatting

Behandeling met lichaams-eigen tumorinfiltrerende lymfocyten (TIL) wordt vergeleken met ipilimumab.

In deze studie worden patienten 1:1 gerandomiseerdtussen behandeling met ipilimumab en  behandeling met opgekweekt tumor infiltrating lymfocten.

De ipilimumab behandeling bestaat uit vier maal een infuus met ipilimumab. Deze infusen worden driewekelijks gegeven, dus in totaal duurt de behandeling twaalf weken.De andere groep wordt behandeld met tumorinfiltrerende lymfocyten (TILs). Patiënten ondergaan eerst een chirurgische verwijdering van een melanoommetastase. Uit deze metastase worden TILs gekweekt. Voor de TIL-behandeling worden patiënten twee tot drie weken opgenomen in het AvL. De eerste week krijgen de patiënten non-myoablatieve chemotherapie toegediend daarna krijgen de patiënten via een infuus de TILs die uit de tumor zijn gekweekt toegediend. Na het infuus met de TIL-cellen krijgen de patiënten interleukine-2 (IL-2) via het infuus toegediend. Dit dient als groeifactor voor de TILs. Het aantal keren dat patiënten IL-2 krijgen hangt sterk af van de bijwerkingen die patiënten van de behandeling ondervinden.

Inclusiecriteria

 • Inoperabel stadium IIIc/IV melanoom
 • ≥ 18 jaar en ≤ 70 jaar
 • WHO PS 0 of 1
 • Aanwezigheid van één, of meer, resectabele metastase (totale diameter ≥ 2 cm)
 • Voorbehandeld mag met maximaal één andere lijn (met uitzondering van ipilimumab)
 • LDH ≤ 2 x ULN
 • Hb > 5,0 mmol/L neutro’s > 1,5, Tr > 100
 • ASAT/ALAT < 3 x ULN (5 x bij levermeta’s)
 • Kreatinine klaring > 50 mL/min
 • Totaal bili < 20 (bij syndr. van Gilbert < 50)
 • Seronegatief voor HIV, Hep B, Hep C, lues

Exclusiecriteria

 • Levensverwachting < 3 maanden
 • Uvea/mucosaal melanoom
 • Prednison > 10 mg/dag (of andere immunosuppressiva)
 • > 2 hersenmetastasen
 • 1 symptomatische hersenmetastase, of > 1 cm, of aanwezigheid oedeem
 • CABG in de voorgeschiedenis, LVEF < 45%
 • FEV1 ≤ 60% dan voorspeld
 • Zwangerschap of lactatie
 • Aanwezigheid van auto-immuunziekten
 • Actieve infectie

Studiecoördinator

Prof.dr. J. Haanen
NKI/AvL
Tel: 020-5126979
E-mail: j.haanen@nki.nl

Physician researcher: Maartje Rohaan, 0205126186, m.rohaan@nki.nl

Project manager: Marloes van Dijk, 0205122667, m.v.dijk@nki.nl

Contact personen UMCG: Prof.dr.G.A.P. Hospers (g.a.p.hospers@umcg.nl) / Dr. M. Jalving (m.jalving@umcg.nl). Tel: 050-3612821 (secretariaat oncologie).