Testosteron en Tamoxifen – T&T trial

Samenvatting

Borstkanker bij mannen is zeldzaam, en wordt in Nederland ongeveer bij 100 mannen per jaar vastgesteld. De behandeling van borstkanker is bij mannen vergelijkbaar als die bij vrouwen, en is vaak gericht op de oestrogeen receptor (ER). Helaas kan zelfs de best verdragen medicatie (tamoxifen) voor vervelende bijwerkingen zorgen bij mannen, zoals opvliegers en verlies van libido. Naast de ER is ook de androgeen receptor (AR) vaak aanwezig bij borstkanker bij mannen. De AR lijkt een onderdrukkende rol te spelen bij hormoongevoelige (ER+) borstkanker. Recent is in een preklinische studie aangetoond dat het toevoegen van een middel dat de AR stimuleert (zoals testosteron) aan de gebruikelijke behandeling met een ER remmer (bijvoorbeeld tamoxifen), voor groeiremming zorgt van ER+ borstkanker.

Doel van dit onderzoek is om te evalueren of ER+ borstkanker bij mannen behandeld kan worden met tamoxifen en testosteron. Ook bij mannen die in het verleden al met tamoxifen alleen behandeld zijn geweest.

Inclusiecriteria

 • Man
 • ER+ (>10%) en AR+ (>10%) en HER2- gemetastaseerd mammacarcinoom
 • Leeftijd ≥ 18 jaar
 • Toereikende hematologische, lever- en nierfunctie.

Exclusiecriteria

 • Eerder doorgemaakt prostaat- , testis- of hepatocellulair carcinoom
 • Gebruik van testosteron supplementen
 • Gebruik van medicatie met anti-androgene effecten
 • Verhoogd PSA (>4μg/L) of ernstige urineweg klachten (Prostate Symptom Score >19)
 • Ongecontroleerde hypertensie, diabetes mellitus of andere ernstige cardiovasculaire aandoeningen
 • Eerdere allergische reactie op androgenen
 • Contra-indicatie voor PET beeldvorming
 • Tamoxifen of fulvestrant gebruik <5 weken voor de FES-PET
 • Snelle progressie van de ziekte waarvoor behandeling met chemotherapie noodzakelijk is
 • Gebruik van een LHRH analoog is geen exclusie criterium.

 

Studiecoördinator

Arts-onderzoeker: Drs. J.J.L. van Geel
Telefoonnummer: 0625650236
E-mail: j.j.l.van.geel@umcg.nl

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. G.A.P. Hospers, internist-oncoloog
Telefoonnummer: 050-3612821 (secretariaat medische oncologie)
E-mail: g.a.p.hospers@umcg.nl