Subito

The substantially improving the cure rate of high-risk BRCA1-like breast cancer patients with personalized therapy (SUBITO) trial; an international randomized phase III trial.

Protocolnummer: M16BRC
EudractCT nummer: 2016-002493-13
METc nummer: 2016/494
Onderzoekscode:

Samenvatting

Het betreft een multicenter, gerandomiseerde, open-label, (neo) adjuvante fase Ill studie in stadium Ill, HER2-negatieve, BRCA1-like borstkankerpatiënten. Geoptimaliseerde standaard dosis chemotherapie wordt vergeleken met geïntensiveerd, alkylerende chemotherapie met stam cel rescue (mini-CTC).

Inclusiecriteria

  • Vrouwen en mannen met stadium Ill mammacarcinoom met een tumor die kenmerken van homologe recombinatie deficiëntie (HRD) heeft
  • Leeftijd 18-65 jaar
  • HER2-negatieve tumor
  • Behandeling moet binnen 8 weken na laatste chirurgische resectie starten
  • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 0-1

Exclusiecriteria

  • Eerdere radiotherapie
  • Eerdere chemotherapie
  • Eerdere behandeling met een PARP-remmer, inclusief olaparib
  • Bestaande neuropathie van welke oorzaak dan ook, groter dan graad 1
  • Chronisch gebruik van sterke of matige CYP3A remmers

Studiecoördinator

Dr. J. Nuver
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.nuver@umcg.nl