Standby

Health status and burden of late effects in very long-term testicular cancer survivors

Protocolnummer: ABR registration number NL53126.042.15
METc nummer: 2015/197
Onderzoekscode:

Samenvatting

De behandeling van testiskanker bestaat uit een orchidectomie, radiotherapie of chemotherapie , afhankelijk van het stadium. Met deze behandeling ligt de kans op genezing boven de 90%. Hierdoor neemt het aantal testiskankersurvivors toe. Mannen met testiskanker zijn gemiddeld tussen de 20 en 40 jaar oud. Dit zorgt ervoor dat patiënten na genezing nog een lange levensverwachting hebben. Bij jonge survivors met een lange levensverwachting is preventie en detectie van late behandelingseffecten belangrijk. Bekende late effecten zijn nefrotoxiciteit, hart- en vaatziekten, neurotoxiciteit, verminderde longfunctie, het fenomeen van Raynaud, hypogonadisme, moeheid en psychosociale problemen.

In dit onderzoek focussen we op nefrotoxiciteit. Er is geen literatuur over de nierfunctie meer dan 20 jaar na de behandeling. Een verminderde nierfunctie is een bekende risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Eerder onderzoek liet een relatie tussen neurotoxiciteit en nierfunctie zien, gemedieerd door de hoeveelheid circulerend platinum. Hiermee lijkt de nierfunctie een rol te spelen in het ontstaan van late effecten.

Een tweede doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het voorkomen van verschillende late effecten. De meeste data zijn verzameld in epidemiologische studies middels vragenlijsten. Hierbij was de gemiddelde follow-up duur zo’n 10 jaar. Als gevolg hiervan wordt de aanwezigheid van late effecten bij patiënten die 20-30 jaar geleden zijn behandeld, waarschijnlijk onderschat. Ook onderzoeken we of er een relatie bestaat tussen nierfunctie en het voorkomen van late effecten.

De huidige behandeling is vergelijkbaar met de behandeling van 30 jaar geleden. Daarom is het ook voor patiënten die nu worden behandeld voor testiskanker, relevant om te weten wat late effecten zijn meer dan 20 jaar na behandeling. Ook is het belangrijk om te weten welke patiënten een verhoogd risico hebben op het krijgen van late effecten en hoe we vroege schade kunnen detecteren voordat daadwerkelijk morbiditeit optreedt.

Inclusiecriteria

Drie groepen testiskanker overlevers zullen worden geïncludeerd: behandeld met chirurgie en chemotherapie, chirurgie en radiotherapie en alleen chirurgie. Daarnaast zullen we een controle groep includeren, bestaande uit gezonde vrijwilligers die niet behandeld zijn voor een vorm van kanker. De groepen zullen age-matched worden met de deelnemers uit de chemotherapie-groep, waarbij een marge van drie jaar zal worden geaccepteerd.

Inclusiecriteria voor zowel testiskanker-survivors als gezonde controles:

 • Jonger dan 70 jaar bij deelname.
 • Getekend informed consent.

Additionele inclusiecriteria voor chemotherapie-groep:

 • Behandeld met cisplatin-bevattende chemotherapie voor testiskanker good or intermediate IGCCCG prognose.
 • Jonger dan 40 jaar ten tijde van testiskanker-behandeling.
 • Ten tijde van deelname minstens 20 jaar na testiskanker-behandeling.

Additionele inclusiecriteria voor radiotherapie-groep:

 • Behandeld met radiotherapie voor testiskanker stadium I of II.
 • Jonger dan 40 jaar ten tijde van testiskanker-behandeling.
 • Ten tijde van deelname minstens 20 jaar na testiskanker-behandeling.

Additionele inclusiecriteria voor chirurgie-groep:

 • Alleen behandeld middels orchidectomie voor testiskanker stadium I.
 • Jonger dan 40 jaar ten tijde van testiskanker-behandeling.
 • Ten tijde van deelname minstens 20 jaar na testiskanker-behandeling.

Exclusiecriteria

Exclusiecriteria voor zowel testiskanker-survivors als gezonde controles:

 • Verstandelijke beperking (waardoor geen informed consent mogelijk)

Additionele exclusiecriteria voor chemotherapie-groep:

 • Ook behandeld met radiotherapie voor testiskanker.

Additionele exclusiecriteria voor radiotherapie-groep:

 • Ook behandeld met chemotherapie voor testiskanker.

Additionele exclusiecriteria voor chirurgie-groep:

 • Ook behandeld met chemotherapie of radiotherapie voor testiskanker.

Additionele exclusiecriteria voor gezonde controle groep:

 • Behandeld met chemotherapie, radiotherapie of hormonale therapie voor een vorm van kanker.

Studiecoördinator

Drs. J. Stelwagen
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: j.stelwagen@umcg.nl

Prof. Dr. J.A. Gietema
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: j.a.gietema@umcg.nl