SONImage (doorstart 2023)

Samenvatting

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om te bepalen welke patiënten het meest gebaat zijn bij toevoeging van het nieuwe geneesmiddel palbociclib of ribociclib aan de anti-hormonale therapie in de eerstelijns behandeling. Hierbij worden twee vormen van PET beeldvorming (FES en FDG) gebruikt om vóór de start van behandeling de uitkomst op monotherapie of combinatietherapie te voorspellen.

We weten uit eerdere onderzoeken dat een combinatie van verschillende PET beeldvorming gebruikt kan worden om vrouwen te selecteren die baat hebben bij een bepaalde therapie. Het is nog niet duidelijk of de voorgestelde combinatie PET beeldvorming goed in staat is om van te voren vrouwen te selecteren die baat hebben van monotherapie of wie meer baat heeft van de combinatietherapie.

Inclusiecriteria

  • Documentatie van histologisch bevestigde diagnose van oestrogeen receptor (ER) expressie >10% borstkanker op basis van lokale resultaten. De receptor status mag bepaald zijn op de primaire tumor of een tumor biopt van een metastase.
  • Geen eerdere systemische behandeling voor gemetastaseerd mammacarcinoom.
  • Geplande start met een aromatase remmer én CDK 4/6 remmer.

Exclusiecriteria

  • Contra-indicatie voor PET beeldvorming.
  • Gebruik van oestrogeen receptor liganden (i.e. tamoxifen of fulvestrant) ≤ 5 weken voor de FES PET.

Studiecoördinator

Drs. J.J.L. van Geel
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.l.van.geel@umcg.nl

Prof. dr. G.A.P. Hospers
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: g.a.p.hospers@umcg.nl