SNIPP

Multicenter een armige fase II studie met sunitinib in patiënten met gemetastaseerd of locally advanced paraganglioom of feochromocytoom, 50 mg dagelijks oraal tijdens de eerste 4 van elke 6 weken.

Behandeling wordt voortgezet tot progressie, responsbeoordeling elke 12 weken.

METC nr: 2011/271
EudraCT nr: 2011-003163-29
ABR nr: NL37777.042011
ClinicalTrials.gov: NCT00843037

Princess MargaretCancer Center
Contact persoon: Kelly Brooks

Drug Development Program

Princess Margaret Cancer Centre

610 University Ave, Rm 5-700

Toronto, Ontario M5G 2M9
Tel: 416-946-4501
Fax: 416-946-2016

Email: kelly.brooks@uhn.ca

Inclusiecriteria

 • Histologisch/cytologisch bewezen maligne paraganglioom/feochromocytoom
 • Afstandsmetastasen of irresectabiliteit
 • Radiologische ziekte progressie in afgelopen 13 maanden of biochemische ziekteprogressie in de afgelopen 6 maanden of symptomatologie die systemische behandeling rechtvaardigt
 • Meetbare lesie
 • ECOG PS 0-2
 • 18 jaar of ouder
 • Normale orgaanfunctie en bloedbeeld

Exclusiecriteria

 • Bestraling > 30% of functionerend beenmerg
 • Andere maligniteit
 • Hersenmetastasen
 • Eerdere behandeling met TKI / anti-VEGF therapie
 • Verlengde QT-tijd
 • > NYHA klasse 2 hartfalen
 • Symptomatisch hartlijden of CVA afgelopen 12 maanden
 • DVT / longembolie afgelopen 3 maanden
 • Onbehandelde hypothyreoidie
 • Zwangerschap en borstvoeding
 • Proteinurie >1+

Studiecoördinator

S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
s.oosting@umcg.nl