SMART

Self-monitoring and empowering physical activity with a SMARTphone application during or after cancer treatment in a 12 week follow-up: a randomized feasibility study.

METc nummer: 2014/569

Samenvatting

Een single-center, gerandomiseerde, open feasibility studie met twee studiearmen om de effectgrootte te bepalen van het zelfmonitoren van fysieke activiteiten in de thuissituatie met een ‘smartphone applicatie’ (app) genaamd ‘RunKeeper’ (arm B) op de fysieke activiteit vergeleken met de standaard zorg (arm A) in patiënten die onder behandeling zijn voor of gevolgd worden na de behandeling van kanker op de afdeling Medische Oncologie in het UMCG. Uit recent onderzoek is gebleken dat na de diagnose kanker bij patiënten de mate van fysieke activiteit afneemt. Daarnaast hebben patiënten na de behandeling moeite om terug te komen op hun oorspronkelijke inspanningsniveau.

Een veelvoorkomend probleem is de hoge drempel voor patiënten om aan studies mee te doen die een fysiek trainingsprogramma onderzoeken. Vaak is de frequentie, intensiteit en de locatie (reisafstand) een reden om niet mee te doen. Zodoende mist een groot gedeelte van de patiënten die onder behandeling zijn of gevolgd worden na de behandeling van kanker begeleiding (coaching) en motivatie om zich fysiek in te spannen. De app RunKeeper zou mogelijk een laagdrempelige benadering kunnen zijn om patiënten fysiek actief te krijgen.

Inclusiecriteria

 • Patiënten > 18 jaar met de diagnose kanker (ongeacht het type/taxonomy) van de afdeling Medische Oncologie, UMCG
 • Patiënten die behandeld worden tegen kanker of onder controle zijn na de behandeling
 • WHO-performance score ≤ 1
 • Gesigneerd toestemmingsformulier

Exclusiecriteria

 • Niet in staat tot het lezen of begrijpen van de Nederlandse taal
 • Niet in staat tot het hanteren van of in het bezit zijn van een smartphone
 • Actieve gebruiker van de RunKeeper app
 • Ernstige hart- (recent cardiovasculair accident) of psychiatrische aandoening
 • Ernstig nier- of leverfalen
 • Pancytopenie
 • Patiënten die een gesuperviseerd revalidatieprogramma volgen

Studiecoördinator

H.L. Ormel
Student Fysiotherapiewetenschap
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050-3617311
Fax: 050-3614862
E-mail: h.l.ormel@umcg.nl

Dr. A.M.E. Walenkamp
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612824 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: a.walenkamp@umcg.nl