Shared Care

Shared care follow-up after chemotherapy for testicular cancer

METc nr: 2011/342

Samenvatting

Uitgezaaid testiscarcinoom (TC) is een goed te genezen ziekte. Een nadeel van de behandeling met chemotherapie zijn chemotherapie-gerelateerde complicaties op de lange termijn zoals het verhoogde risico op cardiovasculaire ziektes en secundaire maligniteiten.

Een ‘shared care’ follow-up plan waarbij oncologen en huisartsen met elkaar samenwerken zou het monitoren van cardiovasculaire risicofactoren en tijdige detectie en behandeling van late effecten kunnen verbeteren. De TC overlever kan eventueel door leefstijlaanpassingen de kwaliteit van leven en levensverwachting vergroten. Er is echter weinig data beschikbaar hoe dit follow-up schema er uit hoort te zien.

Het doel van deze studie is om een ‘shared care survivorship care plan’ (SCP) te ontwikkelen en te evalueren om patiënten met uitgezaaide testiskanker te kunnen volgen na het voltooien van succesvolle chemotherapie. Wanneer de patiënt en zijn huisarts bereid zijn deel te nemen, zal een gepersonaliseerd SCP opgezet worden.

In het eerste jaar wordt de patiënt om de vier weken gecontroleerd (gesprek met de arts op de polikliniek oncologie, lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek op tumormarkers). Na het eerste jaar zijn de controles om de twee maanden. In het derde jaar is de tussenperiode drie maanden. Tijdens het vierde jaar zijn de controles om de zes maanden. Vanaf vijf jaar is er één keer per jaar een controle tot tien jaar na behandeling. Op vaste momenten tijdens de follow-up, zoals wordt vastgelegd in het follow-up plan, vinden de controles op risicofactoren voor hart- en vaatziekten plaats. In overleg met de patiënt stoppen de controles in het ziekenhuis na tien jaar en zijn vanaf dan de controles vooral gericht op het opsporen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit gebeurt in principe bij de huisarts met meestal een tussenperiode van 2 jaar.

Inclusiecriteria

  • Patiënten met uitgezaaide zaadbalkanker
  • Complete remissie na chemotherapie met of zonder aanvullende chirurgie en in actieve follow-up
  • Leeftijd >18 jaar
  • Begonnen met chemotherapie na 1 januari 2003
  • Informed consent

Exclusiecriteria

  • Geestelijke beperking

Studiecoördinator

Drs. H. Boer
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3614077
E-mail: h.boer@umcg.nl

Prof. Dr. J.A. Gietema
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.a.gietema@umcg.nl