SEA-CAT

Senescence and the early ageing phenotype after chemotherapy for testicular cancer. The SEA-CAT study

Protocolnummer: 201700615
Eudractnummer:
METc nummer: 2017/483
Onderzoekscode:

Samenvatting

Het doel van dit project is ten eerste om een beter inzicht te krijgen in de invloed van chemotherapie bij patiënten met testiskanker op het ontstaan van vervroegde veroudering en op voorheen gezond weefsel; daarnaast om bij patiënten met testiskanker een mogelijk bestaan van een verhoogde a priori kans op vervroegde veroudering te identificeren en als laatste om een behandeling te kunnen ontwikkelen die de lange-termijnuitkomsten van overlevers van testiscarcinoom verbetert.

De belangrijkste mechanismen hierbij zijn: cellulaire senescence en laaggradige ontsteking veroorzaakt door het ‘senescence associated secretory phenotype’ (SASP). Waarbij o.a. metingen worden gedaan voor het vaststellen van het aantal senescente cellen in huid- en vetbiopten, het cardiovasculaire risico profiel wordt ingeschat door verschillende hart- en vaatmetingen en de metabole status wordt gemeten aan de hand van adipocytokines.

Deze metingen gebeuren in de longitudinale studie voor patiënten in de chemotherapiegroep vóór, tijdens en twee keer na chemotherapie; waarbij deze metingen ongeveer één dagdeel duren. Voor de controle groep geldt dat er één meting minder is en de nulmeting z.s.m. na orchidectomie moet zijn. Het cross-sectionele gedeelte van de studie bestaat maar uit één nieuw meetmoment.

Inclusiecriteria

Longitudinaal deel chemotherapie groep:

  • Gediagnosticeerd met gemetastaseerd testiscarcinoom
  • Gaat starten met eerstelijns chemotherapie met cisplatin
  • Jonger dan 50 jaar bij de diagnose gemetastaseerd testiscarcinoom

Exclusiecriteria

  • Eerdere diagnose van een andere maligniteit, m.u.v. succesvol behandeld plaveiselcelcarcinoom van de huid
  • Niet in staat om informed consent te tekenen (cognitief of psychiatrisch onvermogen)

Studiecoördinatoren

Mw. Drs. E.L.D. Volders
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612129
Mob.: 69397
E-mail: e.l.d.volders@umcg.nl

Prof. Dr. J.A. Gietema
Internist-oncoloog, studiecoördinator
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3611334
Mob.: 69365
E-mail: j.a.gietema@umcg.nl

 

Referentie

  1. Nuver J, Smit AJ, van der Meer J, van den Berg MP, van der Graaf WTA, Meinardi MT, et al. Acute chemotherapy-induced cardiovascular changes in patients with testicular cancer. J Clin Oncol. 2005 Dec 20;23(36):9130–7.
  2. Lubberts S, Boer H, Altena R, Meijer C, van Roon AM, Zwart N, et al. Vascular fingerprint and vascular damage markers associated with vascular events in testicular cancer patients during and after chemotherapy. Eur J Cancer. Elsevier Ltd; 2016;63:180–8.