R3767

A Phase 3 Trial of Fianlimab (REGN3767, anti-LAG-3) + Cemiplimab versus Pembrolizumab in Patients with Previously Untreated Unresectable Locally Advanced or Metastatic Melanoma

Samenvatting

Dit is een fase 3-onderzoek bij patiënten van ≥ 12 jaar met lokaal inoperabele tumoren gevorderd of gemetastaseerd melanoom die nog geen eerder hebben gehad systemische behandeling voor gevorderde ziekte.

Voor volwassen en adolescente patiënten zijn er 3 hoofdarmen van de studie, namelijk zal worden uitgevoerd op een gerandomiseerde, dubbelblinde manier:
Arm A: fianlimab (1600 mg elke 3 weken [Q3W], intraveneus, [IV]) + cemiplimab (350 mg Q3W IV)
Arm B: pembrolizumab (200 mg Q3W IV) + placebo
Arm C: cemiplimab (350 mg Q3W IV) + placebo

Belangrijke inclusiecriteria

 • leeftijd ≥12 jaar op de datum van het geven van geïnformeerde toestemming.

Opmerking: Patiënten die <18 jaar zijn, worden opgenomen in de territoria, indien geaccepteerd, volgens lokale wet- en regelgeving.

 • Een patiënt moet een geldige LAG-3 immunohistochemie hebben (IHC) resultaat, zoals bepaald door centrale testen, in te schrijven in de studie. Elk LAG-3-niveau (0-100% expressie) zal zijn toegestaan.
 • Patiënten met histologisch bevestigd inoperabel stadium III en Stadium IV (gemetastaseerd) melanoom (AJCC, achtste herzien editie) die geen eerdere systemische therapie hebben gekregen voor vergevorderde inoperabele ziekte.
  • Patiënten die adjuvant en/of neoadjuvant systemisch therapieën kregen komen in aanmerking als er geen bewijs is van progressie of recidief van de ziekte en/of stopgezet wegens op het optreden van onhandelbare irAE’s ≥ graad 3 tijdens het gebruik ervan therapieën. Ook moeten patiënten een behandelingsvrij hebben gehad en ziektevrij interval van >6 maanden
  • Patiënten met acrale en mucosale melanomen komen in aanmerking.

De acrale wordt beperkt tot circa 10% van het totaal populatie

 • Meetbare ziekte per RECIST v1.1
  • Eerder bestraalde laesies kunnen alleen gebruikt worden als target laesies als aangetoond is dat ze progressief zijn en er geen andere target laesie beschikbaar is.
  • Huidlaesies moeten worden beoordeeld als non-target laesies.
 • Performance status
  • Voor volwassen patiënten: Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) prestatiestatus (PS) 0 of 1
  • Voor pediatrische patiënten: Karnofsky prestatiestatus ≥70 (patiënten ≥16 jaar) of Lansky performance status ≥70 (patiënten <16 jaar)
 • Verwachte levensverwachting van minimaal 3 maanden.

Belangrijke exclusiecriteria

Medisch

 • Uveaal melanoom
 • Actueel of recent (binnen 2 jaar) bewijs van een auto-immuunziekte ziekte die systemische behandeling met immunosuppressiva vereiste middelen. De volgende zijn niet-exclusief: vitiligo, jeugd astma dat is verdwenen, resterende hypothyreoïdie die alleen hormoonvervanging nodig heeft, psoriasis waarbij geen systemische behandeling nodig is
 • Ongecontroleerde infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (HIV), hepatitis B- (HBV) of hepatitis C-virusinfectie (HCV); of diagnose van immunodeficiëntie die gerelateerd is aan, of resulteert in chronische infectie.
 • Onbekende BRAF V600-mutatiestatus

Eerdere/concomitante behandelingen

 • Systematische immuunonderdrukking
  • Gebruik van immunosuppressieve doses corticosteroïden (>10 mg van prednison per dag of equivalent) binnen 14 dagen na de eerste dosis studiemedicatie. Fysiologische vervangingsdoses zijn toegestaan tot en met 10 mg prednison/dag of equivalent. Geïnhaleerde of lokale steroïden zijn toegestaan, mits dat ze niet bedoeld zijn voor de behandeling van een auto-immuunziekte.
  • Andere klinisch relevante vormen van systemisch immuunsysteem onderdrukking
 • Behandeling met andere antikankertherapieën, waaronder immunotherapie, chemotherapie, grote chirurgie of biologische therapie binnen 21 dagen voorafgaand aan de eerste dosis van de proefbehandeling. Adjuvante hormoontherapie die gebruikt wordt voor borstkanker of andere hormoongevoelige kankers in langdurige remissie is toegestaan

Overige comorbiditeiten

 • Voorgeschiedenis of huidig bewijs van significant (CTCAE-graad ≥2) lokale of systemische infectie (bijv. cellulitis, longontsteking, bloedvergiftiging) waarvoor systemische antibioticabehandeling nodig is binnen 14 dagen voorafgaand aan de eerste dosis proefmedicatie.
 • Actieve of onbehandelde hersenmetastasen of compressie van het ruggenmerg. Patiënten met leptomeningeale ziekte zijn uitgesloten. Patiënten met bekende hersenmetastasen komen in aanmerking als ze:
  • Radiotherapie of een andere geschikte standaardtherapie heeft gekregen voor de hersenmetastasen,
  • Neurologisch zijn teruggekeerd naar de uitgangswaarde (behalve voor residuele tekenen en symptomen die verband houden met de CZS-behandeling) voor ten minste 14 dagen voor inschrijving.
  • Geen immunosuppressieve doses corticosteroïden nodig therapie (>10 mg prednison per dag of equivalent) in de 14 dagen voor inschrijving.
  • Asymptomatisch zijn

Studiecoördinator

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl