Paclitaxel wekelijks + Trastuzumab (APT schema)

Patiënteninformatie

Folder KWF Immunotherapie en monoklonale antilichamen