Oncolifes sarcomen

OncoLifeS heeft als doel inzicht te verkrijgen in patiëntkenmerken, het onderliggend maligne ziekteproces (zowel moleculair-biologisch als klinisch), de behandeling en in aansluiting daarop de eventuele korte en lange termijn en late effecten van het ziekteproces en de behandeling op overige orgaanfuncties. De infrastructuur van de oncologische databiobank van OncoLifeS geeft mogelijkheden om onderzoek te doen naar de moleculair-biologische en omgevingsfactoren die van invloed zijn op het ontstaan en de ontwikkeling van kanker maar die ook voorspellend kunnen zijn voor de effectiviteit van de behandeling en de mogelijke (late) ongewenste bij-effecten. Een tweede doel van OncoLifeS is het faciliteren van de controle op het eigen handelen en van het bewaken van oncologische kwaliteitscriteria.

Inclusiecriterium

  • Alle patiënten van 18 jaar en ouder met een bot- of wekedelentumor.

 

Er is voor gekozen om 3 pakketten voor afname bij de TWG Sarcomen samen te stellen.

Pakket 1: patiënten krijgen alleen chirurgische behandeling:
  • Voor behandeling; Infrastructuur, bloedafname, EDTA (buffycoat en plasma), Streckbuis (ctDNA), tumorweefsel vriescoup, tumorweefsel paraffine
Pakket 2: patiënten krijgen chemotherapie en/of radiotherapie:
  • Voor behandeling; Infrastructuur, bloedafname, EDTA (buffycoat en plasma), Streckbuis (ctDNA), tumorweefsel vriescoup, tumorweefsel paraffine.
  • 3 weken na start chemotherapie en/of radiotherapie; bloedafname, EDTA (buffycoat en plasma), Streckbuis (ctDNA)
Pakket 3: GIST en follow-up patiënten:
  • Infrastructuur