Neo-adjuvant 4x TC en postoperatief hormonale behandeling en eventueel post-operatief capecitabine bij residuale ziekte

Patiënteninformatie