Multiweb

Onderzoek naar de effectiviteit van een multidisciplinaire website voor patiënten met een neuro-endocriene tumor (MultiWeb)

Protocolnummer:  
METc nummer:  

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is om de toegevoegde waarde van contact met een zorgverlener bij het gebruik van een multidisciplinaire website voor NET-patiënten te onderzoeken. Ook willen we onderzoeken of patiënten na gebruik van de website in combinatie met toegang tot het online contact formulier beter kunnen omgaan met hun ziekte en een betere kwaliteit van leven hebben. Om dit te onderzoeken, krijgen alle deelnemers toegang tot de nieuwe website en zal er geloot worden of er wel of geen gebruik gemaakt kan worden van het online contact formulier met de arts-onderzoeker.

Inclusiecriteria

  • Volwassen NET patiënten (≥ 18 jaar) met elke tumorlocatie en ziektestadium
  • Nederlands kunnen begrijpen (lezen en schrijven)
  • Getekende toestemmingsverklaring

Exclusiecriteria

  • Levensverwachting minder dan 3 maanden
  • Patiënten met een geschiedenis van een andere primaire maligniteit, behalve adequaat behandelde maligniteiten waarvan de patiënt ziektevrij is voor ≥ 3 jaar
  • Patiënt is gediagnosticeerd met NET voor ≥ 5 jaar of behandeld met curatieve intentie

Studiecoördinator

Drs. J. Stelwagen
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.stelwagen@umcg.nl

Dr. A.M.E. Walenkamp
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: a.walenkamp@umcg.nl