Male Breast Cancer

Male Breast Cancer: prospective into perspective

Protocolnummer: BOOG 2013-02
METc nummer: 2013/291

Samenvatting

Ondanks het feit dat borstkanker bij mannen veel minder vaak voorkomt dan bij vrouwen, zijn er toch elk jaar 90-100 mannen in Nederland bij wie de diagnose borstkanker wordt gesteld. Borstkanker presenteert zich bij mannen vaker in een hoger stadium dan bij vrouwen. Dit wordt geweten aan zowel patiënt als dokters delay. Hogere stadia van de ziekte hebben een negatief effect op de uitkomst en dit onderstreept het nut van het bevorderen van bewustwording in het algemeen over het bestaan van borstkanker bij mannen. Daarentegen heeft borstkanker bij mannen een relatief gunstige prognose als je een vergelijk maakt tussen overeenkomstige stadia van de ziekte bij mannen en vrouwen. Dit maakt ook dat het van belang is om aandacht te hebben voor zaken die van belang zijn voor overleving op de lange termijn. Voor vrouwen volgen de verbeteringen die een optimale ondersteuning geven om te overleven met een goede kwaliteit van leven (“healthy survivorship”) elkaar snel op. Dit is gebaseerd op de toenemende kennis over kwaliteit van leven, leefstijlfactoren, genetische risicofactoren, behandel- en tumor karakteristieken en daaraan gerelateerde toxiciteit Deze kennis ontbreekt voor mannen. Daarbij is het hoogst aannemelijk dat geslachtsspecifieke aspecten relevant zijn in deze setting: anti-oestrogene therapie zal bijvoorbeeld andere effecten bewerkstelligen in mannen dan in vrouwen of deze zullen anders ervaren worden. Het verkrijgen van uitgebreide, prospectieve data over deze issues bij mannen met borstkanker kan er uiteindelijk toe leiden dat tegemoet gekomen kan worden aan de specifieke behoeften van deze patiëntengroep om te overleven met een goede kwaliteit van leven en uiteindelijk kan dat hun klinische uitkomst verbeteren.

Het hoofddoel van de studie is het opzetten van een nationale, multicentrische, prospectieve registratie van alle mannen met borstkanker met als doel het verwerven van inzicht in de hedendaagse wijze van behandelen, behandelresultaat, neveneffecten en geslachtsspecifieke aspecten van kwaliteit van leven om deze kennis te implementeren in behandelrichtlijnen voor mannen met borstkanker.

Secundaire doelen zijn het evalueren van de haalbaarheid van een fase III prospectieve gerandomiseerde klinische trial (met focus op specifieke psychosociale ondersteuning en leefstijlfactoren) door de mate van werving van mannelijke borstkanker patiënten in Nederland in deze studie te analyseren, het onderzoeken van bloed- en tumorweefselmonsters in relatie tot recent ontwikkelde doelgerichte therapieën en behandelstrategieën die gericht zijn op de totstandkoming van” therapie op maat” (personalized medicine) en, tenslotte, het vergelijken van deze data met data afkomstig van vrouwelijke borstkanker patiënten (in een afzonderlijke studie).

Inclusiecriteria

  • Volwassen mannen bij wie de diagnose primair invasief mammacarcinoom is gesteld (alle stadia van de ziekte)

Exclusiecriteria

  • Wilsonbekwaamheid of het niet in staat zijn om, om welke reden dan ook, vrijwillig en goed geïnformeerd, toestemming te geven voor deelname aan de studie of het niet in staat zijn om de Nederlandse taal goed te begrijpen.

Study design

Figure: Outline of the study

Explanation of time points:

Baseline: prior to surgery
T=0: surgery
T=1: 1 year (+/- 1 month) after diagnosis, during annual follow-up
T=2: 5 years (+/- 6 months) after diagnosis, during annual follow-up

Studiecoördinator

Dr. C.P. Schröder
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050-3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: c.p.schroder@umcg.nl