M15-913

An Open Label Phase 1, First-In-Human Study of TRAIL Receptor Agonist ABBV-621 in Subjects with Previously-Treated Solid Tumors and Hematologic Malignancies. M15-913

Protocolnummer: M15-913
Eudract nummer: 2016-003887-37
METc nummer: 2018/171
Onderzoekscode:

Samenvatting

Dit is een multicenter fase 1 studie. Hierin wordt een (TNF)-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) receptor agonist (ABBV-621) onderzocht, welke is gefuseerd tot het Fc domein van een humane immunoglobuline antilichaam. Dit fusie eiwit bindt zich aan death receptor 4 (DR4) en death receptor 5 DR5, welke zich bevinden op tumorcellen en hiermee tumor cel apoptose induceert.

Er worden multipele doseringen en schema’s geëvalueerd. Dosis uitbreiding: subjecten met solide tumoren of non-hodgkin lymfoom (NHL) zullen worden ingedeeld in toenemende dosis van ABBV-621 totdat de geadviseerde fase 2 dosis (RP2D) en/of the maximale getolereerde dosis (MTD)is bepaald of de maximale verkende dosis is bereikt.  Dosis uitbreidingen zal worden zal worden begeleid door een applicatie van een Bayesiaanse continue herbeoordelingsmethode (CRM) en er zal niet een tweevoudige toename in de totale dosis wat toegepast wordt in een 21-daagse cyclus overschrijden.

Dosis optimalisering cohorten:
Om een betere selectie te maken van de RP2D. Dosis optimalisering cohorten zullen worden onderzocht met additionele doseringslevels van ABBV-621. De volgende cohorten waarin de wekelijkse doseringsfrequenties wordt onderzocht, mogen niet beginnen op het totale cyclus dosis niveau van meer dan 75% van de hoogste totale cyclus dosis die tijdens de oorspronkelijke dosis uitbreidingsfase is verduidelijkt:

 1. Solide tumoren doseringsoptimalisatie: ongeveer 24 subjecten met colorectaal carcinoom kras gemuteerd en 24 subjecten met pancreas carcinoom zullen worden geincludeerd in drie concurrerende doseringslevels van ABBV-621 monotherapie(1.25, 3.75, en 7.5 mg/kg) op een wekelijkse doseringsschema (Dag 1, 8 en 15 of a 21-day cycle). Includering wordt gepauzeerd voor een veiligheidsevaluatie zodra drie subjecten per dose level de dosering-limiterende toxiciteit (DLT) evaluatie periode hebben volbracht.
 2. AML Monotherapie: een groep van tenminste drie subjecten met AML zullen worden geïncludeerd in tot drie concurrerende doseringslevels van ABBV-621 monotherapie.  Meerdere AML subjecten mogen worden geincludeerd tot deze monotherapie doseringslevels naar goedkeuring van de sponsor en onderzoekers en zal er extra veiligheids/werkzaamheidgegevens gewenst zijn.
 3. AML en DLBCL combinatie therapie: ongeveer 20 subjecten met AML en 20 subjecten met DLBCL zullen worden behandeld met een combinatie van ABBV-621 en venetoclax. Subjecten zullen worden geincludeerd in tot drie concurrende ABBV-621 doseringslevels in combinatie met 400 mg dagelijkse venetoclax.

Solid Tumor Chemotherapy Combination Cohort:         Enkel hiervoor zijn nog slots beschikbaar

Na het vaststellen van de veiligheid van ABBV-621 als een single agent, wordt deze nu in combinatie met een chemotherapy regime beoordeeld in het volgende solide tumor cohort:

Tweedelijns KRAS-mutant CRC: minimaal 10 tot 20 subjecten met KRAS-mutant CRC welke recidief ziekte of  progressie hebben na een combinatie van oxaliplatin en fluoropyrimidine (b.v., FOLFOX of CAPE-OX) +/- bevacizumab (of FDA-approved biogelijkwaardig antibody) als enige lijn van voorafgaande therapie, zal worden behandeld met ABBV-621 in combinatie met een  biwekelijks  (dag 1 en 15 van een 28-dagelijkse cyclus) bevacizumab plus FOLFIRI (fluorouracil [5-FU], leucovorin [folfinic acid], and irinotecan).

Inclusiecriteria

 • Subjecten in de chemotherapy combinatie cohort moeten gemetastaseerd of gevorderd niet-resectabele colorectal kanker  hebben met gedocumenteerde KRAS mutatie
 • Subjecten in de chemotherapy combinatie cohort moeten progressief zijn of niet responderen op initiele systeemtherapie bestaande uit een oxaliplatin enfluoropyrimidine-gebaseerde regime zonder irinotecan (met of zonder bevacizumab of FDA-approved biogelijkwaardig antibody); maintenance therapie wordt beschouwd als een deel van eerste-lijns therapie.
 • Subjecten moeten  meetbare ziekte hebben (beoordeeld volgens RECIST 1.1)
 • Subjecten moeten consent hebben gegeven voor biomarker analyse
 • Gearchiveerde tumor tissue (indien beschikbaar)
 • Subjecten moeten een  Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) Performance Score van 0 – 1
 • Subjecten moeten een adequate hematologische, renale en hepatische functie hebben

Exclusiecriteria

 • Een voormalig therapie van een irinotecan gebaseerde chemotherapie
 • Voorgeschiedenis van een Gilbert’s syndroom  of de volgende UGT1A1 genotypes als dit is gedocumenteerdd: UGTA1*6/*6, UGT1A1*28/*28 or UGT1A1*6/*28 of elk ander genotype waarvan is aangetoond dat er sprake is van een verhoogd irinotecan toxiciteit  (NB. Testen op deze genotypes wordt aanbevolen, maar is niet verplicht).
 • Klinische significante condities waarvan een subject een verhoogd risico loopt met een anti-angiogene therapie
 • Subjecten met een geschiedenis van hersenmetastasen welke geen klinische of radiografische stabiele ziekte hebben laten zien voor tenminste 28 dagen na voormalige therapie
 • Voormalig systemisch antikanker middel, inclusief studie therapieën binnen 21 dagen voorafgaand aan studie medicatie toediening of 3 halfwaardetijden, welke langer is.
 • Voormalig behandeling met TRAIL of TRAIL-achtig agonist(en) van de maligniteit wel of niet in studieverband
 • Voorgeschiedenis van cirrose of andere indicatie van significant mogelijke hepatische disfunctie.
 • Subjecten die positief zijn voor het volgende:
  • Hepatitis B surface antigen (HBsAg). Subjects met een klinische voorgeschiedenis van een Hepatitis B infectiie, welke Hepatitis B surface antigen negatief zijn moeten worden overlegd met de AbbVie TA MD voorafgaand aan enrollment.
  • Actieve Hepatitis A aangetoond middels een positieve HAV-IgM
  • Hepatitits C virus antibody (HCV Ab). Subjecten welke zijn behandeld met een curatieve intentie en  een HCV RNA negativity for at least 6 months may be enrolled after discussion with the AbbVie TA MD.

Studiecoördinator

Drs. J.S. Hooiveld-Noeken
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: j.s.noeken@umcg.nl

Dr. D.J.A. de Groot
Internist-Oncoloog
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: d.j.a.de.groot@umcg.nl

Prof. Dr. J.A. Gietema
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.a.gietema@umcg.nl