Kwaliteit van leven immunotherapie

Quality of life, cognitive function, and physical fitness of melanoma and NSCLC patients surviving more than 2 years after immune checkpoint inhibitor therapy

Protocolnummer: 201800146
Eudract nummer:
METc nummer: 2018/158
Onderzoekscode:

Samenvatting

Behandeling met immunotherapie leidt tot sterke anti-tumor effecten bij patiënten met melanoom of niet-kleincellige longkanker, met langdurige responsen van meer dan 2 jaar in een substantiële groep. Er is nog onvoldoende bekend over de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van deze patiënten. Onderzoek is nodig naar de langetermijneffecten van behandeling met immunotherapie. Deze gegevens zijn nodig om patiënten goed te kunnen begeleiden tijdens follow-up en om interventies te bedenken om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Inclusiecriteria

  • Patiënt met melanoom of niet-kleincellige longkanker ≥ 2 jaar sinds behandeling met tenminste één cyclus immunecheckpoint inhibitor (CTLA-4 inhibitor, PD(L)-1 inhibitor, of beide) via de afdeling Medische Oncologie of Longenoncologie van het UMCG
  • Leeftijd ≥ 18 jaar ten tijde van behandeling met immunecheckpoint inhibitor
  • Alle andere antitumorbehandelingen (inclusief (hersen) bestraling, chirurgie voor metastasen, chemotherapie en doelgerichte therapie) zijn toegestaan, mits er sprake is van stabiele ziekte ten tijde van inclusie

Exclusiecriteria

  • Wisseling van systemische therapie of lokale anti-tumor interventie (chirurgie, radiotherapie) gedurende de afgelopen 2 maanden
  • Onmogelijkheid om het protocol te begrijpen of zich hier aan te houden
  • Psychiatrische ziekte waardoor niet in staat zich aan het protocol te houden
  • Eerdere behandeling voor maligniteit anders dan melanoom (behalve niet-melanoom huidkanker, cervicale intra-epitheliale neoplasia of in situ borstkanker)

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. J. Nuver
Internist-oncoloog
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.nuver@umcg.nl