KRT-232-103

A Phase 1b/2, Open-Label Study Evaluating the Safety and Efficacy of KRT-232 in Patients with p53 Wild-Type (p53WT)Merkel Cell Carcinoma (MCC) Who Have Failed Anti-PD-1 or Anti-PD-L1 Immunotherapy, or in Combination with Avelumab in MCC Patients Who Are Anti-PD-1 or Anti-PD-L1 Treatment Naïve.

Protocol nummer: KRT-232-103
EudraCT Number: 2020-002820-35

Samenvatting

Een Fase 1b/2, open label studie die de veiligheid en werkzaamheid van KRT-232 in patiënten met p53 wild-type Merkel Cel Carcinoom, die progressief zijn na behandeling met Anti-PD-1 of Anti-PD-L1 immunotherapie (Cohort 1). Daarnaast wordt de veiligheid en werkzaamheid van KRT-232 in combinatie met Avelumab geëvalueerd  in patiënten met Merkel Cell Carcinoom die nog niet behandeld zijn met Anti-PD-1 of Anti-PD-L1 Immunotherapie (Cohort 2).

Inclusiecriteria

 • COHORT 1: progressief na behandeling met tenminste 1 PD-1 inhibitor of PD-L1 inhibitor bij gemetastaseerd Merkel cel carcinoom. Patiënten zijn óf progressief of intolerant voor PD-1 inhibitor of PD-L1 inhibitor
 • COHORT 2: patiënten mogen nog geen behandeling met anti-PD-1 of anti-PD-L1 gehad hebben
 • COHORT 3: patiënten mogen geen eerdere chemotherapie gehad hebben
 • COHORT 4: patiënten moeten ten minste 1 eerdere behandeling met chemotherapie gehad hebben
 • Volwassenen ≥ 18 jaar
 • ECOG 0 of 1
 • Histologisch bevestigd MCC. Ziekte moet meetbaar zijn met tenminste 1 meetbare laesie volgens RECIST criteria 1.1
 • Beschikbaar tumorweefsel, gearchiveerd niet ouder dan 2 jaar, of vers biopt
 • Adequate nier- en leverfunctie/normaal bloedbeeld/ normale stollingswaarden
 • Vrouwen in de vruchtbare leeftijd en hun mannelijke partners, of mannen in de vruchtbare levensfase die een vrouwelijke partner in de vruchtbare leeftijd hebben moeten een zeer effectieve methode van contraceptie gebruiken tijdens de studie. Voor vrouwen geldt dat ze deze methode van contraceptie tot  1 maand en 1 week na de laatste dosis studie medicatie moeten gebruiken. Voor mannen geldt dat ze deze methode van contraceptie tot 3 maanden en 1 week na de laatste dosis studiemedicatie moeten gebruiken.

Exclusiecriteria

 • Cohort 2: proefpersonen mogen niet meedoen als ze een auto-immuunziekte hebben of een medische conditie die systemische immunsuppressie nodig heeft, of een stamceltransplantatie hebben gehad of een actieve infectie met HBV/HCV.
 • Kankertherapie bijvoorbeeld chemotherapie, cytoreductieve therapie, immuuntherapie of cytokinetherapie binnen 28 dagen of 5 half-waarde tijden voorafgaand aan de eerste dosis KRT-232
 • Radiotherapie binnen 2 weken voorafgaand aan de eerste dosis KRT-232
 • Nog bestaande toxiciteit van voorgaande therapie hoger dan een CTCAE graad 1 (graad 2 alopecia uitgezonderd)
 • Deelname aan een ander klinisch onderzoek binnen 4 weken voor de eerste dosis KRT-232
 • Proefpersonen die een voorgaande therapie met MDM2 antagonist therapie of een p53-directed therapie
 • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven
 • Orgaantransplantie in de medische voorgeschiedenis
 • Proefpersonen met een bekende CNS metastase die niet behandeld wordt
 • Ongecontroleerd gelijktijdige ziekte zoals acute hepatitis A, HIV, hartaandoening of een psychiatrische aandoening.
 • Proefpersonen met een klinisch significante bacteriele -, schimmel- , parasitaire- of virale infectie die behandeling nodig heeft.
 • Voorgeschiedenis van een andere maligniteit korter dan 3 jaar geleden, check protocol voor uitzonderingen
 • Graad 2 of hogere QT-tijd verlenging
 • Bekende overgevoeligheid of contraindicatie voor de studiemedicatie of benodigde medicatie voor profylaxe

Studiecoördinator

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl

Dr. A.M.E. Walenkamp
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Email: a.walenkamp@umcg.nl