Knowledge and attitudes regarding healthy lifestyle

Knowledge and attitudes regarding healthy lifestyle and health behavior change in cancer patients and their partners; a pilot study

Protocolnummer: 201501074
METc nummer: 2015.495

Samenvatting

Kankerpatiënten krijgen tijdens en na hun behandeling regelmatig informatie over ‘een gezonde leefstijl’ vanuit verschillende hoeken: van hun arts, via internet, en van familieleden en kennissen. Toch blijkt uit onderzoek dat het lastig is om na de behandeling van kanker gezond te leven. Het is niet duidelijk of dit komt doordat patiënten niet goed weten wat een gezonde leefstijl is of dat er andere redenen zijn. Met ons onderzoek willen wij in kaart brengen hoe patiënten en hun partners denken over een gezonde leefstijl. Daarnaast willen wij onderzoeken waarom sommige patiënten hun leefstijl wel aanpassen na behandeling van kanker en andere niet. Tenslotte willen wij onderzoeken hoe de partners van patiënten ondersteuning geven bij het veranderen van leefstijl. We zullen voor deze studie semi-gestructureerde interviews houden met patiënten en hun partners.

Inclusiecriteria

  • Vrouwen met borstkanker en mannen met gedissemineerde testiskanker en hun partners
  • 6 tot 24 maanden na afronding van adjuvante resp. curatieve chemotherapie of start van adjuvante hormonale therapie
  • Leeftijd 18-65 jaar
  • Geen tekenen/symptomen van een recidief
  • In follow-up bij afdeling Medische Oncologie, UMCG

Exclusiecriteria

  • Patiënten ouder dan 65 jaar
  • Recidief
  • Zonder partner

Studiecoördinator

Dr. J. Nuver
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050 3614862
E-mail: j.nuver@umcg.nl