Inflame

Towards optimal treatment of inflammatory breast cancer patients

Protocolnummer: BOOG 2014-05
METc nummer: 2014/345
Onderzoekscode:  

Samenvatting

Inflammatoir mammacarcinoom (ook wel IBC, afgekort van “inflammatory breast cancer”) is een uitzonderlijke vorm van mammacarcinoom (<1%), en komt met name voor bij jongere vrouwen. De klachten ontstaan vaak snel, met roodheid en oedeem van het grootste deel van de borst, zonder dat een massa palpabel is. Vaak worden bij pathologisch onderzoek tumor emboli in de lymfevaten gezien. Doordat IBC lijkt op een infectieuze aandoening, wordt de ziekte door zowel patiënt als dokter niet snel herkend, waardoor de diagnose vaak pas laat wordt gesteld. Dit draagt bij aan een relatief slecht beloop, met 5 jaars overleving van ER negatief IBC maar 20%, ondanks behandeling met neo-adjuvante chemotherapie, mastectomie en bestraling. Daarnaast is er een gebrek aan een specifiek op IBC gerichte behandelingen en is goede (therapie respons) detectie van IBC moeilijk. Er is daarom grote behoefte aan specifieke IBC detectie en behandeling, om zo het beloop van deze ziekte te kunnen verbeteren. Om dit te bereiken bij een zeldzame ziekte zoals IBC, is een multicenter team aanpak noodzakelijk. De Nederlandse setting, met uitstekende klinische data- en pathologische registratie, alsmede samenwerkingsverbanden voor borstkankeronderzoek en ervaring op het gebied van biobanking bij andere zeldzame tumortypes (zoals borstkanker bij mannen), maakt dat hier een uniek platform aanwezig is voor een dergelijke aanpak.  Het doel van INFLAME is daarom, om een nationale prospectieve registratie en biobank op te zetten voor IBC.

Studiedesign

Inclusiecriteria

  • Geslacht: vrouw
  • Primaire IBC (alle ziektestadia)
  • Leeftijd: ≥18 jaar ten tijde van diagnose
  • Mentaal bekwaam en Nederlands kunnen begrijpen

Exclusiecriteria

  • Persoon die om wat voor reden dan ook niet in staat is om informed consent te kunnen geven

Studiecoördinator

Dr. C.P. Schröder
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
Fax: 050-3614862
E-mail: c.p.schroder@umcg.nl