INCB81776-101

A Phase 1a/1b Study exploring the safety and tolerability of INCB081776 +/- retifanlimab in participants with advanced malignancies

Protocol: INCB 81776-101

EudraCT Number: 2020-004867-26

Een Fase 1a/1b, open label studie. In Part 1 wordt de veiligheid en verdraagbaarheid van single agent INCB081776 (een orale AXL/MER kinase remmer) onderzocht. In Part 2 wordt de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB081776 in combinatie met INCMGA00012 (anti PD-1 antilichaam ritifanlimab) onderzocht. Er is een dosisescalatie gedeelte waarvoor patienten met alle tumortypes in aanmerking komen (A) en een dosis expansie gedeelte (B) voor de volgende 4 cohorten:

-Melanoom

-NSCLC

-SSCHN

-Sarcoom

Inclusiecriteria (belangrijkste)

 • Histologisch of cytologisch bewezen irresectabele of gemetastaseerd maligniteit waarvoor geen standaard behandeling beschikbaar is.
 • -Meetbare laesie volgens RECIST v1.1
  • Alleen Part 1A en 2A
 • Alle tumortypes
  • Alleen part 1B en 2B
 • Cohort 1: Melanoom
  • Standaard behandeling gehad met in ieder geval 2 giften van PD-1/PD-L1 gerichte behandeling, met progessie tijdens of na eerdere behandeling met progressie gedurende of na behandeling
  • Bekende BRAF status
  • Oculair melanoom is een exclusiecriterium
 • Cohort 2 NSCLC
  • Standaard behandeling gehad met in ieder geval 2 giften van PD-1/PD-L1 gerichte behandeling, met progessie tijdens of na eerdere behandeling met progressie gedurende of na behandeling
  • Deelnemers met een bekende driver mutatie (EGFR, ALK, ROS1, BRAF) die hiervoor behandeld zijn mogen mee doen
  • Bekende PD-L1 expressie status en/of TPS
 • Cohort 3 SCCHN
  • Standaard behandeling gehad met in ieder geval 2 giften van PD-1/PD-L1 gerichte behandeling, met progessie tijdens of na eerdere behandeling met progressie gedurende of na behandeling
  • Bekende PD-L1 expressie status en/of TPS
  • Carcinomen van nasopharynx, schildklier, speekselklier en non-squameuze histologie zijn geexcludeerd
 • Cohort 4: weke delen sarcoom (meeste subtypes toegestaan, overige i.o.m. monitor)
  • Standaard behandeling gehad
  • Mogen geen voorgaande anti-PD-1/PD-L1 behandeling gehad hebben
 • Alle deelnemers uit de dosis-expansie gedeelten (B) moeten een baseline biopt ondergaan en tijdens de studie tussen C2D1 en C3D1 nog een keer
 • ECOG 0 of 1

Exclusiecriteria (belangrijkste)

 • Recent gebruik sterke inducers/ remmers CYP3A4
 • Oogafwijkingen zoals beschreven in het protocol
 • Hartafwijkingen of ritmestoornissen zoals beschreven in het protocol
 • Onbehandelde of progressieve CZS metastasen
 • Actieve of inactieve auto-immuun ziekten die systemisch behandeld zijn in de afgelopen 2 jaar danwel nog behandeld worden (uitzonderingen in het protocol beschreven)
 • Graad ≥3 irAE’s of enige toxiciteit van de ogen op voorgaande immuntherapie
 • Gebruik van Vit K antagonisten
 • Gebruik van corticosteroiden binnen 7 dagen voor start behandeling
 • Recente oncologische behandeling (termijnen in protocol beschreven)
 • Levend vaccin toegediend binnen 3 maanden voor start behandeling
 • Actieve infectie die systemische behandeling nodig heeft

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. J.J. de Haan
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl

Dr. D.J.A. de Groot
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: d.j.a.de.groot@umcg.nl

Dr. M. Jalving
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: m.jalving@umcg.nl