ImaGelato

Can 89Zr-atezolizumab PET scan identify patients with metastatic invasive lobular breast cancer who will respond to chemotherapy-immune checkpoint inhibition? ImaGelato

Protocolnummer: 201900180
Eudractnummer: 2019-001197-28
METc nummer: 2019/232
Onderzoekscode:

Samenvatting

Uit recent onderzoek bleek dat de 89Zr-Atezolizumab scan de gevoeligheid voor de immunotherapie behandeling met atezolizumab goed kan voorspellen. Maar of de scan ook mogelijke veranderingen van deze gevoeligheid door chemotherapie kan laten zien, is nog niet bekend. Ook is het gebruik van 89Zr-Atezolizumab in deze studie experimenteel, en is nog niet goedgekeurd voor het standaard afbeelden van tumoren. Daarom wordt in de ImaGelato studie deze speciale PET scan verricht bij patiënten die in het UMCG meedoen aan de GELATO studie, vóór en tijdens chemotherapie.

Doel van het onderzoek is het evalueren van de haalbaarheid om de verandering van tumor PD-L1 expressie op een 89Zr-Atezolizumab PET scan te detecteren, voor en na twee carboplatin inductiekuren.

Inclusiecriteria

  • Een patiënt moet voldoen aan de inclusiecriteria van de GELATO studie
  • Toestemming kunnen verlenen en in staat zijn om zich te conformeren aan het ImaGelato protocol

Exclusiecriteria

  • Contra-indicatie voor 89Zr-Atezolizumab PET scan
  • Een goedgekeurde anti-kanker behandeling, inclusief chemotherapie of hormonale therapie binnen ≤ 14 dagen voorafgaand aan de eerste injectie met 89Zr-Atezolizumab. Behandeling met andere onderzoeksmedicatie of deelname in een andere klinische studie met therapeutische intentie binnen 28 dagen voorafgaand aan de eerste injectie met 89Zr-Atezolizumab.

Studiecoördinator

Drs. J. Boers
Arts-onderzoeker
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.boers@umcg.nl

Dr. C.P. Schröder
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: c.p.schroder@umcg.nl