ICRA

ICRA (Improve Checkpoint-blockade Response in Advanced urothelial cancer), an adaptive clinical study to determine efficacy of combining weekly paclitaxel with tremelimumab +/- durvalumab (MEDI4736)

Protocolnummer: ESR-18-13667
EudraCT nummer: 2018-004148-53
METc nummer: 2020/180
Onderzoekscode:

Samenvatting

Dit onderzoek is een multicenter, gerandomiseerde studie bestaande uit 2 fasen. Gedurende de ‘run-in safety’ fase (1b) wordt bekeken of patiënten paclitaxel in combinatie met enerzijds een hoge dosering tremelimumab of anderzijds een normale dosis tremelimumab in combinatie met durvalumab goed verdragen. Tijdens de experimentele fase (2) wordt de werkzaamheid getest van deze twee nieuwe behandelschema’s.

Inclusiecriteria

 • Getekend informed consent formulier, voordat er studie specifieke procedures worden verricht, inclusief screenings onderzoeken.
 • Patiënten met histologisch of cytologisch vastgesteld urotheelcelcarcinoom, gemetastaseerd, of irresectabel (i.e. T4b, N1-3 en/of M1a/b), inclusief nierbekken, ureteren, urineblaas en urethra
 • Patiënt komt niet in aanmerking voor behandeling met cisplatin of is al eerder behandeld met platinum bevattende chemotherapie, ofwel in de neo-adjuvante setting, ofwel in elke andere setting.
 • Patiënt is eerder behandeld met anti-PD(L)1 immunotherapie, zonder toxiciteit die staken noodzakelijk maakte, graad ≥3 irAE’s, (elke graad) neurologische of oculaire irAE, of irAE’s die additionele immuun suppressie bovenop steroïden vereiste
 • Er is tenminste 1 laesie, welke niet eerder is bestraald, die adequaat gemeten kan worden met een CT-scan of MRI-scan, en welke geschikt is om deze over tijd te vervolgen.
 • Leeftijd van 18 jaar bij start van de studie.
 • WHO-status van 0 of 1.
 • Lichaamsgewicht van minimaal 30 kg.
 • Adequate orgaan- en beenmergfunctie (zie protocol p.7)
 • Bewezen post-menopauzale status of een negatieve zwangerschapstest.
 • Patiënt gaat akkoord om mee te doen met de gehele studie, inclusief follow-up.
 • Levensverwachting van tenminste 12 weken.

Exclusiecriteria

 • Betrokken bij de planning of uitvoering van de studie.
 • Deelname in een andere klinische studie waarbij studiemedicatie wordt gebruikt in de afgelopen 4 weken.
 • Deelname aan een andere klinische studie, tenzij deze observationeel van aard is.
 • Laatste toediening van laatste behandeling gericht tegen kanker is korter dan 28 dagen geleden.
 • Persisterende bijwerkingen of toxiciteit (graad 2 of hoger) van eerdere behandeling gericht tegen kanker (voor uitzonderingen ze protocol p.9).
 • Momenteel onder behandeling gericht tegen kanker.
 • Bestraling van >30% van het beenmerg of groot veld korter dan 4 weken geleden.
 • Grote chirurgie in de laatste 28 dagen.
 • Eerder een donororgaan ontvangen.
 • Actieve of eerdere auto-immuunaandoening (voor uitzonderingen: zie protocol p.9).
 • Andere actieve aandoening, inclusief actieve infectie, symptomatisch hartfalen, onbehandelde hypertensie, instabiele angina pectoris, cardiale aritmieën, interstitiële longziekten, chronische gastro-intestinale aandoeningen, psychiatrische ziektebeelden.
 • Eerdere maligniteit, tenzij adequaat behandeld met curatieve intentie en geen tekenen van ziekte-activiteit sinds 2 jaar.
 • Eerdere leptomeningeale metastasering.
 • Hersenmetastasen of myelumcompressie tenzij radiologisch stabiel na behandeling.
 • Immunodeficiëntie.
 • Actieve infectie met tuberculose, hepatitis B/C, HIV.
 • Gebruik van immuno-suppresiva in de laatste 14 dagen voorafgaand aan het starten van immuuntherapie.
 • Toediening van levend vaccin in de laatste 30 dagen voorafgaand aan het starten van immuuntherapie (voor uitzonderingen: zie protocol p.10).
 • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven of patiënten die geen effectieve anticonceptie willen gebruiken tijdens de studie (tot en met 180 dagen na de laatste dosis).
 • Allergie voor de medicatie die tijdens de studie wordt gebruikt.
 • Eerdere deelname aan een studie  met  tremelimumab en/of durvalumab in een of meerdere armen, onafhankelijk van de behandelarm.
 • Eerdere behandeling met anti-CTLA-4 immunotherapie.
 • Allergie of overgevoeligheid tegen een van de geneesmiddelen in de studie.

Studiecoördinator

Bij vragen of verwijzingen graag contact opnemen met de studiecoördinator.

Dr. S.F. Oosting
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: s.oosting@umcg.nl