Holistic

The HOLISTIC study: Health-related quality Of Life In patients with advanced Soft Tissue sarcomas treated with Chemotherapy

Samenvatting

Multicenter, longitudinaal cohort studie naar de kwaliteit van leven tijdens 1
e
en 3
e
lijns chemotherapie bij patienten met een wekedelensarcoom. Patiënten vullen een (elektronische) vragenlijst in bij baseline, bij elke cyclus chemotherapie en driemaandelijks gedurende de follow-up.

Inclusiecriteria

  • Leeftijd ≥ 18 jaar
  • Histologisch bewezen irrresectabel of gemetastaseerd weke delen sarcoom Indicatie voor eerste of derdelijns palliatieve chemotherapie volgens standaard behandelingsrichtlijnen
  • In staat om in het Nederlands of Engels te communiceren
  • In staat om toestemming te geven en deel te nemen aan de studie)
  • Patiënten moeten zelf in staat zijn om vragenlijsten in te vullen (online of op papier)

Exclusiecriteria

  • Patiënten met GIST, Ewing sarcoom, rhabdomyosarcoom en desmoplastische kleine rondceltumor

Studiecoördinator

Dr. J.J. de Haan
Afdeling Medische Oncologie
Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)
E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl