HERIZON-GEA-01

Een gerandomiseerd, fase-3 onderzoek in meerdere centra naar Zanidatamab in combinatie met chemotherapie met of zonder Tislelizumab bij proefpersonen met HER2-positief, niet-reseceerbaar, lokaal gevorderd of gemetastaseerd gastro-oesofageaal adenocarcinoom (gastroesophageal adenocarcinoma, GEA)

Samenvatting

Dit is een gerandomiseerd, open-label, wereldwijd fase-3 onderzoek met 3 armen naar de werkzaamheid en veiligheid van zanidatamab in combinatie met standaard chemotherapie met of zonder tislelizumab bij proefpersonen met gevorderd of gemetastaseerd adenocarcinoom van oesofagus of maag. Deelnemers worden gerandomiseerd naar één van de 3 behandelingsgroepen:

 • Groep A: Trastuzumab (Herceptin®) plus CAPOX.
 • Groep B: Zanidatamab plus CAPOX.
 • Groep C: Zanidatamab en tislelizumab plus CAPOX.

Ziekterespons wordt beoordeeld met behulp van CT of MRI scans. Beoordelingsscans worden om de 6 weken (Q6W) uitgevoerd gedurende de eerste 54 weken en daarna om de 9 weken (Q9W).

Inclusiecriteria

 • Histologisch bevestigd niet-reseceerbaar, lokaal gevorderd, recidiverend of gemetastaseerd HER2-positief gastro-oesofageaal adenocarcinoom (adenocarcinomen van de maag en de slokdarm, waaronder de gastro-oesofageale junctie), gedefinieerd als 3+ HER2-expressie volgens IHC of 2+ HER2-expressie volgens IHC met ISH-positiviteit per centrale beoordeling. Proefpersonen met oesofagaal adenocarcinoom mogen op het moment van inschrijving niet in aanmerking komen voor gecombineerde chemoradiotherapie.
 • Beoordeelbare (meetbare of niet-meetbare) ziekte volgens RECIST v1.1
 • Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance score van 0 of 1, beoordeeld binnen 3 dagen voorafgaand aan randomisatie.
 • Adequate orgaanfunctie.
 • LVEF ≥ 50% zoals bepaald door echocardiogram of MUGA.

 Exclusiecriteria

 • Eerdere behandeling met een HER2-gericht middel, met uitzondering van proefpersonen die HER2-gerichte behandeling voor borstkanker kregen > 5 jaar voorafgaand aan de eerste diagnose van GEA.
 • Eerdere behandeling met een anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2 of een ander antilichaam of geneesmiddel dat zich specifiek richt op T-cel co-stimulatie of checkpointroutes.
 • Onbehandelde metastasen in het centrale zenuwstelsel (CZS), symptomatische metastasen in het CZS of bestralingsbehandeling voor metastasen in het CZS binnen 4 weken voorafgaand aan randomisatie. Stabiele behandelde hersenmetastasen zijn toegestaan (gedefinieerd als deelnemers die geen steroïden en anti-epileptica gebruiken en neurologisch stabiel zijn zonder bewijs van radiografische progressie gedurende ten minste 4 weken voorafgaand aan randomisatie).
 • Bekende voorgeschiedenis van leptomeningeale ziekte.
  Eerdere of huidige maligniteit waarvan het natuurlijk beloop of de behandeling het onderzoek kan verstoren.
 • Bekende actieve hepatitis.
 • Infectie met het humaan immunodeficiëntievirus (hiv).
 • Bekende SARS-CoV-2-infectie; proefpersonen met eerdere infectie die is verdwenen komen in aanmerking voor studiedeelname.
 • Klinisch significante hartziekte, zoals ventriculaire aritmie waarvoor behandeling nodig is, ongecontroleerde hypertensie of een voorgeschiedenis van symptomatisch congestief hartfalen (CHF).
 • QTc Fridericia (QTcF) > 470 ms.
 • Perifere neuropathie van graad 2 of hoger.

Studiecoördinator

Dr. J.J. De Haan

Afdeling Medische Oncologie

Tel.: 050 3612821 (secretariaat Oncologie)

E-mail: j.j.de.haan@umcg.nl